Sökning: "Gender performativity"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden Gender performativity.

 1. 1. ”Jag vill gärna göra motstånd, men jag vill inte vara motstånd” – En studie av hur icke-binära könsidentiteter relaterar till performativitet och motstånd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hannah Nyman; [2020-01-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to answer the following two questions relating non-binary gender identities to performativity and resistance: In which ways do performativity relate to the creation of non-binary gender identities? Are there any performative acts amongst the interviewed people? In which ways can non-binary gender identities be understood as a form of resistance?The study builds largely on Judith Butler’s theory about gender and performativity, and how resistance understood as performative acts can be used as a resistance strategy. It builds partly on queer theory and ten semi-structured, face to face interviews with people with various non-binary gender identities. LÄS MER

 2. 2. SAVE KORTEDALA LIBRARY Gendering Practices in Urban Activism

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Magdalena Myhreld; [2020-01-07]
  Nyckelord :Urban movemenst; Gender performativity; Neoliberalism; Neighborhood activism; Libraries;

  Sammanfattning : The aim of the study was to discuss conditions for urban activism, through looking at the interest group Save Kortedala Library and its gendering practices. The aim was furthermore to examine the role Kortedala Library plays for the community as well as to relate Save Kortedala Library to a larger context of resistance to neoliberalism. LÄS MER

 3. 3. Könsgränsen - Om samproduktionen av könstillhörighetslagen (1972:119)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Devin Baaring; [2020]
  Nyckelord :intersex; transsexualism; LGBTQ; queer theory; coproduction; gender assignment law; history of ideas; trans history; intersex history; LGBTQ history; hbtq; queerteori; samproduktion; könstillhörighetslagen; idéhistoria; transhistoria; intersexhistoria; hbtq-historia; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The Swedish law for gender assignment in certain cases (Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall) was adopted in 1972 to regulate the gender confirmation treatment and legal sex reassignment of intersex and transsexual persons. This essay aims to illuminate the coproduction between science and society that made the law as well as its accompanying institutions and regulations possible. LÄS MER

 4. 4. SAVE KORTEDALA LIBRARY Gendering Practices in Urban Activism

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Magdalena Myhreld; [2019-10-23]
  Nyckelord :Urban movements; Gender performativity; Neoliberalism; Neighborhood activism; Libraries;

  Sammanfattning : The aim of the study was to discuss conditions for urban activism, through looking at the interest group Save Kortedala Library and its gendering practices. The aim was furthermore to examine the role Kortedala Library plays for the community as well as to relate Save Kortedala Library to a larger context of resistance to neoliberalism. LÄS MER

 5. 5. MASKULIN VEGANISM OCH NEUTRAL DJURETIK - En kritisk diskursanalys av mötespunkterna mellan veganism och genuspraktiker i en svensk samtida kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ulrika Hofstedt; [2019-09-20]
  Nyckelord :veganism; feminism; meat; performativity; global studies; gender studies; critical animal studies; masculinity; oppression;

  Sammanfattning : The practice of veganism is becoming more and more common. While feminist theories show veganism to be anti-patriarchal in nature, new research has indicated that both hegemonic and hybrid masculinities could be performed and sustained through a vegan lifestyle. LÄS MER