Sökning: "Gender segregation"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden Gender segregation.

 1. 1. Spelet bakom orden : En kvantitativ analys av könsskillnader i fotbollsintervjuer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Klara Mörtel; [2024]
  Nyckelord :gender differences; sports journalism; media representation; football interviews; equality.; könsskillnader; sportjournalistik; medierepresentation; fotbollsintervjuer; jämställdhet.;

  Sammanfattning : I denna c-uppsats utforskas den könsrelaterade dynamiken i medierapportering av svensk fotboll. Studien analyserar videointervjuer från Herrallsvenskan och Damallsvenskan för att avslöja eventuella könsskillnader i sportjournalistik och dess inverkan på samhälleliga normer och värderingar. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet – aldrig ett färdigt arbete : En studie av yrkeslärares arbete med jämställdhetsuppdraget inom Naturbruksprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Victor Albertsson Tidestedt; [2024]
  Nyckelord :Gender inequality; vocational education; Natural Resources Program;

  Sammanfattning : Sweden has long been lauded for its efforts to promote equality since the 1970s, but there is still work to be done in terms of gender equality in the labor market. Specifically, the Swedish labor market exhibits horizontal gender segregation, with men and women working in professions that are often gender-coded. LÄS MER

 3. 3. Möten, beteenden och strategier : En kvalitativ studie om kvinnligt ledarskap på mansdominerade industriföretag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alice Hedlund; Ella Strand; [2024]
  Nyckelord :Male-dominated industries; female leadership; gender; stereotypes; management;

  Sammanfattning : On the Swedish labor market, there is gender segregation within various professions and a dominance of men in leadership positions. Female leadership in male-dominated industries has increased recently, which has brought challenges as these industries and work roles are traditionally associated with male norms. LÄS MER

 4. 4. Chefer som agerar – olika? En kvantitativ studie om könsskillnader i chefers åtgärder för att undvika sjukskrivning av medarbetare med vanlig psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Dahlbäck Linnér; [2023-09-22]
  Nyckelord :Vanlig psykisk sjukdom; CMD; Chefer; Könsskillnader; Könssegregation; Förebyggande åtgärder; Privat sektor; Regressionsanalys. Common mental disorders; CMD; Managers; Gender differences; Gender segregation; Preventive measures; Private sector; Regression analysis;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaro till följd av vanliga psykiska sjukdomar (CMD) såsom utmattningssyndrom, ångest och depression fortsätter att öka. Chefer är enligt lag skyldiga att agera för att undvika sjukskrivning, men behöver ges förutsättningar att omsätta lagarna i praktiken. LÄS MER

 5. 5. “Det är jag som kör här, det är mig du ska prata med” : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att ta sig till och arbeta i den mansdominerade skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Astrid Nordberg; [2023]
  Nyckelord :Gender segregation; labour market; women in male dominated industries; forest industry; workplace minority; Könssegregering; arbetsmarknad; kvinnor i mansdominerade yrken; skogsindustrin; minoritet på arbetsplatsen;

  Sammanfattning : Trots att Sverige anses vara ett av de ledande länderna inom jämställdhet så har vi en utav de mest könssegregerade arbetsmarknaderna i Europa med en tydlig uppdelning mellan var vi finner en majoritet av män och en majoritet av kvinnor på arbetsmarknaden. I här studien har kvinnor som arbetar i två av de största skogsföretagen i Värmland intervjuats med syftet att undersöka erfarenheter av att ta sig till och arbeta i en mansdominerad sektor för att identifiera faktorer som bidrar till att upprätthålla en könssegregerad arbetsmarknad. LÄS MER