Sökning: "Gender studies"

Visar resultat 1 - 5 av 1711 uppsatser innehållade orden Gender studies.

 1. 1. Hästtjejen och Konststudenten : En kritisk diskursanalys av styckmördare i två svenska lokaltidningar och Expressen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emil Karlsson; Miriam Larsson Sposito; [2019]
  Nyckelord :CDA; Critical Discourse Analysis; Expressen; Nerikes Allehanda; Arbetarbladet; Murder; Gender studies; The Chivalry Hypothesis; Perpetrator; CDA; Kritisk diskursanalys; Expressen; Nerikes Allehanda; Arbetarbladet; Styckmord; Genus; Chivalry-hypotesen;

  Sammanfattning : This study was conducted with the motive to analyze and demonstrate the differences and similarities of three Swedish newspapers’ coverage about two different murders. The main focus of the study was to compare and contrast the newspapers’ descriptions of one male and one female murderer. LÄS MER

 2. 2. “Den viktigaste faktorn är att våga prata om det” : En kvalitativ studie av arbetet kring psykisk ohälsa ur enhetschefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sanna Bjerneby; Anna Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Rehabilitation; psychosocial factors; SOC sense of coherence ; gender; total workload.; Rehabilitering; psykosociala faktorer; KASAM känsla av sammanhang ; genus; total arbetsbörda.;

  Sammanfattning : I Sverige ökade sjukskrivningarna relaterade till psykisk ohälsa med 129 % mellan 2011 och 2017, Dalarnas län hade högst andel. Kvinnor står för majoriteten av sjukskrivningarna, detta gäller främst kvinnor anställda inom offentlig sektor. LÄS MER

 3. 3. Exploring the Relationship Between Personality, Gender and Preferences in Contemporary Office Workspace Design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Peter O'Reilly; [2019]
  Nyckelord :Biophilia; Environmental Psychology; Evolutionary Workspaces; Flex-office; Gender; Green Enriched Office; Lean office; Office Design Preference; Personality; Self-Determination Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Objective: The study explores office workspace design preferences, and their psychological antecedents (personality and gender), among a sample of professionals before they have commenced work in an office environment – an approach not previously undertaken. Background: The physical environment of an office workspace and its design characteristics are important to employees’ psychological well-being. LÄS MER

 4. 4. En plan för alla? Transpersoner och fotboll

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Katarina Hörnqvist; Jessica Månsson; [2019]
  Nyckelord :Children; excluding; football; including; transgender; heteronormative structures;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine what obstacles a young transgender person can meet while entering the heteronormative world of football, but also examine the solutions for including transgender children in the future. This study is based on semi-structured interviews with a qualitative approach. LÄS MER

 5. 5. Är deskriptiv representation även en substantiell sådan? En kvantitativ studie av representationernas samband

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Robin Eliasson; [2019]
  Nyckelord :Descriptive representation; substantial representation; quantitative research; women and politics research; comparative politics; Varieties of Democracy data; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The relation between the descriptive and substantive representation has since its beginning been thought to be of the correlated kind, that having the former would also implicate having the latter - at least to some extent. What research has shown us is that the nature of the relation is not as straightforward as we once thought. LÄS MER