Sökning: "Gender typing"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Gender typing.

 1. 1. Tidig tillgång till digitalt kapital; nyckel till framgång : Om teknikelevers möte med tillämpning av digitala verktyg i teknikundervisningen

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mahshid Khalaj Motlagh; [2023]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; social capital; cultural capital; habitus; social practice; digital capital; digital in equality; the technology program; technology students; Technology 1; SolidWorks; digital tool.; Pierre Bourdieu; socialt kapital; kulturellt kapital; habitus; social praktik; digitalt kapital; digitalt o jämlikhet; teknikprogrammet; teknikelever; Teknik 1; SolidWorks; digitalt verktyg.;

  Sammanfattning : Med bakgrund i hur samhällets digitalisering präglar utbildningsväsendet, som i sin tur påverkar skolans teknikundervisning, behandlar det här examensarbetet teknikelevers habitus och strategier som tar sig uttryck i deras möte med användning av digitala verktyg som tillämpas i teknikundervisningen. Inspiration tas från sociologen Pierre Bourdieus teorier om olika kapitalformer och strategier. LÄS MER

 2. 2. Tonårsavslut inom idrott : Hur kön, könskodning och personlighet påverkar avslut

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Clara Callne; Wendela Fridh; [2023]
  Nyckelord :Gender typing; sports; personality; gender; masculine; feminine; neutral; Könskodning; sport; personlighet; kön; maskulin; feminin; neutral;

  Sammanfattning : Antalet ungdomar och särskilt flickor som slutar med sport i tonåren har ökat senaste decenniet. Eftersom fysisk aktivitet främjar hälsan är det viktigt att vi försöker vända trenden. LÄS MER

 3. 3. “You play like a girl” : An investigation of the gender-typing of Esports as well as the effect of gender stereotypes on player performances

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Kevin Shaw; [2021]
  Nyckelord :Esports; Gaming; Gender studies; Gendered sports; Gender appropriate sports; Gender stereotypes; Gender-typing; Gender inequality; Stereotype threat theory; Stereotype boost theory; Stereotype lift theory; Stereotype susceptibility; Stereotype endorsement; Stereotype awareness; Social role theory; Masculine sports; Feminine sports; Neutral sports; Sports performance; Counter-Strike; Psychology; Sports studies;

  Sammanfattning : Purpose and research questions: The purpose of this study has been to critically examine Esports through a gender perspective. The study therefore investigated the gender-typing of Esports and if these stereotypes affect players’ performance. LÄS MER

 4. 4. Kvinnorna sätter HÅRT MOT HÅRT på ledarsidorna - En kvantitativ innehållsanalys av könsmärkning på svenska ledarsidor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anna Wikman; Hilma Lundwall; [2018-09-07]
  Nyckelord :Moss Kanter; Aftonbladet; Expressen; Göteborgs- Posten; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; Könsmärkning; Kön; Ledartexter; Ledarskribenter; Ledare; Ledarsidor; Massmedia; Dagordningsteorin; Dagstidningar; Kvällstidningar; Medier.; Editorials; Gender-typing; Moss Kanter; Aftonbladet; Expressen; Göteborgs- Posten; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; Gender;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose of this study is to determine if gender-typing occurs in the editorial pages of five of Sweden’s biggest daily newspapers on two levels; the composition of the editorial desk and the subjects which male and female editorial journalists write about. Method: Quantitative content analysis. LÄS MER

 5. 5. Män, ändå… En kvantitativ innehållsanalys av könsrepresentation i svenska dagstidningars opinionsjournalistik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Olof Svahn; Linus Dahlbäck; [2018-02-08]
  Nyckelord :Opinionsjournalistik; Jämställdhet; Ledare; Krönika; Könsmärkning; Kvantitativ Innehållsanalys; Dagstidningar; Kvällstidningar; Lokaltidningar; Opinion Journalism; Gender Typing; Quantitative Content Analysis.;

  Sammanfattning : Title: Män, ändå… – En kvantitativ innehållsanalys av könsrepresentation i svenska dagstidningars opinionsjournalistik. Authors: Olof Svahn and Linus Dahlbäck. Subject: Undergraduate research paper in journalism studies, Dept. of journalism, media and communication (JMG) Gothenburg University. LÄS MER