Sökning: "Genealogi"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Genealogi.

 1. 1. En arkeologisk diskursanalys om doping inom idrott

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Aurélien Daudi; [2018]
  Nyckelord :diskurs; diskursanalys; doping; Foucault;

  Sammanfattning : Doping har varit en del av idrott och en del av den tävlande människans liv lika länge som dessa har existerat, och även innan. Från början användes det som ett sätt att ge förbättrade fysiska förmågor i olika stridssammanhang, och ibland använde man det i rituella syften. LÄS MER

 2. 2. "Så bränner nattarbetaren sitt ljus i båda ändar" : En genealogisk studie om nattarbetande kvinnor

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jenny Härold Blomqvist; [2016]
  Nyckelord :Nattarbete; undersköterskor; vårdbiträden; kvinnors nattarbetsförbud; genealogi;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine women’s night work and conceptions surrounding it, with a special focus on nursing assistants. This is done in part trough a genealocial method and in part discourse analysis of historical as well as contemporary documents. LÄS MER

 3. 3. En gravsten berättar: en historisk etnologisk studie av ett liv och en tid sedd genom en minnessten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Kristina Alsvold; [2016]
  Nyckelord :genealogi; gravsten; Örsjö; historisk rekonstruktion; levnadsöde; 1800-tal; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I en tid då många gravstenar tas bort på grund av säkerhetsskäl vill denna uppsats visa hur man, med en gravsten som ingång, kan göra en historisk etnologisk studie av de människor som vilar under den och den sociala och kulturella kontext som de levde i samt de meningssammanhang som resulterade i stenens resning. Arbetet delas upp i avsnitt som handlar om gravstenen och informationen som den ger samt om samhället och tidsandan som berättar om det som händer i trakten under 1800-talet. LÄS MER

 4. 4. Att förstå tvångssterilisering idag: En genealogisk studie av människan genom tolkningen av tvångssteriliseringen från tidigt 1900-tal till 2014

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philip Larsson; [2015]
  Nyckelord :genealogi; Foucault; tolkning av tvångssterilisering; humanisering; rationalitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Between 1934 and 1975 62 888 persons were sterilized in Sweden. About 21 000 of these cases were described as forced sterilization on people mainly seen as psychologically or morally disabled. My ambition is to scrutinize the interpretation of the sterilization laws both now and in the time when they were applied. LÄS MER

 5. 5. Under ytan. En studie om transpersoner med erfarenheter av sexarbete

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Byström; [2015]
  Nyckelord :sexarbete; transpersoner; genealogi; narrativ; makt; agentskap; diskurs;

  Sammanfattning : Uppsatsens fokus ligger inte på att definiera eller värdera sexarbete, utan snarare på att utforska mångfalden och komplexiteten i transpersoners erfarenheter av att sälja sexuella tjänster. Hur upplever och beskriver transpersoner med erfarenheter av sex mot ersättning sin situation i Sverige och hur möjliggörs/begränsas deras berättelser av dominerande diskurser kring sexarbete? Studien är baserad på intervjuer med sex transpersoner som på olika sätt har erfarenheter av sexarbete och en genealogisk metod har använts. LÄS MER