Sökning: "General Data Protection Regulation"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade orden General Data Protection Regulation.

 1. 1. Jag bestämmer över min personliga data, eller hur? - En fallstudie om individers med funktionsnedsättningars möjlighet att ge sitt samtycke till publicering av deras personliga data.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helene Melker; [2023-08-11]
  Nyckelord :GDPR; Samtycke; Personlig data; Känslig data; Sårbara individer; Funktionsnedsättning; Sociala medier; Kommunikation; Kommunikationsstöd; Självbestämmande; Ågrenska;

  Sammanfattning : Motståndet och oron till att visa upp individer med funktionsnedsättningar på sociala medier och liknande är problematiskt i relation till individernas självbestämmande över sin personliga data. Uppsatsen syftar till att kunna ge en närmare vägledning för hur individer med funktionsnedsättningar själva ska kunna ge samtycke till sin personliga data i förhållande till General Data Protection Regulation (GDPR). LÄS MER

 2. 2. Mind The Gap Between Your Intelligence And Choice Architecture

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amanda Liljevall; Emelie Lillskog; [2023-07-03]
  Nyckelord :Cookie consent notices; cookie banner; choice architecture; consumer choice behaviour; general data protection regulation; GDPR; online privacy; web content analysis;

  Sammanfattning : Digital footprints of online behaviour are now possible to gather through the use of cookies. As a result, consumer activities once considered private are now monitored and used by online businesses and marketers, providing them with information about who we are, what we think, and what we like. LÄS MER

 3. 3. Skyddet för data : En analys av digitala tjänsters skydd för sin data genom sui generis-rätten i ljuset av Digital Markets Act

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Konstantinos Adamidis; [2023]
  Nyckelord :protection of databases; database protection; database directive; legal protection for databases; data; protection of data; intellectual property law; unfair competition; competition law; DMA; Digital Markets Act; EU; EU law; databasskydd; databasdirektivet; rättsligt skydd för databaser; data; skydd för data; immaterialrätt; illojal konkurrens; konkurrensrätt; DMA; Digital Markets Act; EU; EU-rätt;

  Sammanfattning : The sui generis-right in article 7.1 of the database directive provides the maker of a database, who has made a qualitatively and/or quantitative substantial investment in the obtaining, verification and/or presentation of the contents in a database, the right to prevent extraction and/or re-utilization of the whole or of a substantial part of the database contents. LÄS MER

 4. 4. Internet of Things och samtycke enligt dataskyddsförordningen – En undersökning om hur väl dataskyddsförordningens reglering, särskilt gällande samtycke, är anpassad för Internet of Things

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Bladh; [2023]
  Nyckelord :EU-rätt; IT-rätt; IoT; Internet of Things; sakernas internet; dataskyddsförordningen; GDPR; General Data Protection Regulation; samtycke; consent; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT), det vill säga fysiska objekt med inbyggd elektronik som kan kopplas upp mot internet och styras eller utbyta data över nätet, har idag blivit en självklar del i många personers vardag. Det kan vara allt från hälsoarmband och kylskåp, till glödlampor och termostater. LÄS MER

 5. 5. Deepfakes de lege lata och de lege ferenda : En analys av det gällande och framtida rättsläget kring deepfakes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joel Ljungkvist; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The issues surrounding the digital use and spread of harmful manipulated content created by AI in the form of deepfakes have increased exponentially. This has given rise to a number of legal questions, such as whether or not the current data protection law is sufficient to handle these problems. LÄS MER