Sökning: "General principle"

Visar resultat 1 - 5 av 868 uppsatser innehållade orden General principle.

 1. 1. Effektlandsprincipen och gränsöverskridande digital marknadsföring : Marknadsrättsliga principers tillämplighet vid gränsöverskridande digital marknadsföring med särskilt fokus på det svenska detaljhandelsmonopolet av alkoholdrycker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oliver Edstrand; [2024]
  Nyckelord :Effektlandsprincipen; Ursprungslandsprincipen; E-handel; Alkoholdrycker; Detaljhandelsmonopol; Digital marknadsföring.;

  Sammanfattning : In art. 3 of e-commerce directive, the country-of-origin principle is established, and in terms of cross-border digital marketing actions, it states that marketing actions compliant with the laws of its originating EU member state is considered compliant throughout the union. LÄS MER

 2. 2. Takeover-erbjudanden - Målbolagsstyrelsens skyldigheter vid en takeover-situation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Gabriel Holmgren Kullander; [2024]
  Nyckelord :Aktiebolag; Aktieägarintresse; Aktiemarknadsnämnden; Försvarsåtgärder; Målbolagsstyrelse; Styrelseneutralitetsregeln; Takeover-erbjudande; Vinstsyfte.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sikte på målbolagsstyrelsens roll i en takeover-situation. För att besvara syftet kommer uppsatsen inledningsvis presentera styrelsens allmänna handlingsutrymme. LÄS MER

 3. 3. Vindkraftens påverkan på smålom

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Joel Hallingfors; Marcus Åsberg Genctürk; [2023]
  Nyckelord :smålom; vindkraftsetablering; skyddszon; buffertzoner; QGIS; habitatpåverkan;

  Sammanfattning : Vindkraftsetableringar i Sverige ökar och har ökat kraftigt de senaste åren. Etableringen leder till att olika intressen krockar med varandra och hänsyn måste tas till drabbade arter som exempelvis smålom (Gavia stellata). LÄS MER

 4. 4. FÖR ÖPPEN RIDÅ : OM KAMEROR FÖR UTSÄNDNING FRÅN RÄTTSSALEN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linnéa Freudenthal; [2023]
  Nyckelord :Kameror i rättssal; kameror; Johnny depp; Amber Heard; Heard; Depp; tv-sändning;

  Sammanfattning : När den direktsända förtalsrättegången mellan Amber Heard och Johnny Depp tog världen med storm var det till stor del tack vare att den hade godkänts för att filmas med hjälp av kameror för utsändning från rättssalen. Intresset för rättegången ökade i takt med att den fortskred. LÄS MER

 5. 5. Utom kontroll – en allmän princip? : Hinder utom kontroll som grund för ansvarsbefrielse vid inomkontraktuella skadeståndsanspråk i oreglerade fall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Magda Woldegiorgis Lundh; [2023]
  Nyckelord :Kontraktsrätt; köprätt; allmänna principer; kontrollansvar; köplagen; skadestånd vid avtalsbrott;

  Sammanfattning : .... LÄS MER