Sökning: "Generation Golf"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Generation Golf.

 1. 1. Dimples in corrugated channels to improve efficiency in plate heat exchangers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Gustav Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Dimples; Plate Heat Exchangers; Heat Transfer Enhancement; CFD; Large Eddy Simulation; Reynolds Averaged Navier Stokes Simulation; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The development of new heat exchanger patterns is ever changing. Companies are constantly pushing innovation to satisfy costumer needs in terms of thermal efficiency, reliability and serviceability. In this thesis, the implementation of dimples in the corrugated pattern of a plate heat exchanger is investigated to increase the thermal efficiency. LÄS MER

 2. 2. Conceptual Design of a Powertrain for an Autonomous Golf Ball Collector

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Stefan Colazio; [2018]
  Nyckelord :Mobile robot; Powertrain; Terramechanics; AMR; Mobil robot; drivlina; terrängmekanik; AMR;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras resultatet av ett examensarbete i maskinkonstruktion på KTH. Arbetet har utförts på uppdrag av Poki Robotics via konsultbolaget Omecon.Poki Robotics vill automatisera uppsamlingen av golfbollar på så kallade driving ranges, genom att nyttja en hjuldriven autonom robot med ett tillhörande uppsamlingssläp. LÄS MER

 3. 3. Describing golf shots using Natural LanguageGenerationAn : An investigation of a suitable method for implementing a Natural LanguageGeneration system with the aim of being a useful resource for golfers

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :LUDVIG JANSSON; ROBIN ENGSTRÖM; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Natural Language Generation, NLG, is the translation ofraw data into legible and understandable text. It is currently being used in a variety of ways ranging from weatherforecasts to directions given by Google Maps. LÄS MER

 4. 4. TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF A PHOTOVOLTAIC POWER PLANT SUPPLYING ELECTRICITY FOR A LARGE SCALE REVERSE OSMOSIS DESALINATION UNIT IN AGADIR, MOROCCOJustin Casimir

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Justin Casimir; [2013]
  Nyckelord :solar energy; photovoltaic; Morocco; grid-connected; net metering;

  Sammanfattning : Legislation about the water use in Morocco including the watering of green spaces is about to change. Indeed, the watering of green spaces will have to be made from waste water treatment plant. This report focuses on a golf course located in Agadir which is subject to the new regulation. LÄS MER

 5. 5. Ratlose Archivisten : Zwischen Lust und Leid. Zu Poetik und gesellschaftlichem Kontext der Pop-Romane Soloalbum von Benjamin von Stuckrad-Barre und Generation Golf von Florian Illies

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :André Menke; [2007]
  Nyckelord :Popliteratur; Poplitteratur; Stuckrad-Barre; Soloalbum; Illies; Generation Golf;

  Sammanfattning : .... LÄS MER