Sökning: "Generation X"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden Generation X.

 1. 1. Utvärdering av mätosäkerhet i höjd för UAS med LiDAR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Magnus Arvidsson; Tobias Loveere Pettersson; [2020]
  Nyckelord :UAS; LiDAR; scanning angle; flight altitude; measurement uncertainty; Yellowscan; Terrasolid; UAS; LiDAR; skanningsvinkel; flyghöjd; mätosäkerhet; Lantmäteriteknik; Yellowscan; Terrasolid;

  Sammanfattning : Digitala terrängmodeller (DTM:er) är ett vanligt förekommande verktyg i planering av olika samhällsutvecklande projekt inom stat, kommun och den privata sektorn. Inom planering för byggnationer av väg och järnväg används ofta SIS-TS 21144:2016 som ett dokument för styrning av produktionsprocessen vid framtagning av DTM:er, eller markmodeller. LÄS MER

 2. 2. The Relationship Between Service Quality, Customer Satisfaction and Brand Loyalty : A study comparing Generation X and Y in Sweden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University; Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Jennifer Hertzberg; Louise Rask; Samuel Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Brand Loyalty; Service Quality; Customer Satisfaction; Generation X; Generation Y;

  Sammanfattning : Businesses are constantly trying to find new strategies that help them gain loyal customers, in order to avoid the considerable cost of attracting new customers. This thesis analyzes if service quality has any significant impact on brand loyalty, where customer satisfaction is used as an indicator for brand loyalty. LÄS MER

 3. 3. Relationer mellan chef och medarbetare från generation X, Y och Z : En studie om skapandet av högkvalitativa relationer mellan chef och medarbetare i kommunala verksamheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Frida Petersson; Sophie Montgomery; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; Generationer; LMX teorin; Tillit; Respekt; Lojalitet;

  Sammanfattning : Title: Relationships between managers and employees of generation Z, Y and Z: A study of the creation of high quality relationships between managers and employees in municipal organisations Authors: Frida Petersson and Sophie Montgomery  Keywords: Leadership, Generations, LMX theory, Trust, Respect, Loyalty Introduction: Sweden is currently facing a labor shortage in the public sector. The organisations and managers must therefore focus on keeping employees with the right competence within the organisation. LÄS MER

 4. 4. Kollaborativ konsumtion : En varierad garderob

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Abrahamsson Elin; Gustafsson Hanna; [2020]
  Nyckelord :Kollaborativ konsumtion; Generation X; Delningsekonomi;

  Sammanfattning : Kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning i fysiska butiker är ett relativt nytt och outforskat koncept som vuxit fram delvis på grund av den hårda konkurrensen från e - handeln. Konceptet kläduthyrning innebär att kunderna kan hyra utvalda klädesplagg under en bestämd tidsperiod. LÄS MER

 5. 5. Analysis of stellar spectra with machine learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för teoretisk fysik; Lunds universitet/Astronomi; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Alvaro Segovia Otero; [2020]
  Nyckelord :Galactic Archaeology; machine learning; chemical abundances; FGK stars; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Researchers in the field of Galactic Archaeology have entered the era of industrial revolution. Upcoming surveys are planning on observing tens of millions of stars and high precision and accuracy must be ensured when deriving their stellar parameters and elemental abundances. LÄS MER