Sökning: "Generation Y"

Visar resultat 1 - 5 av 557 uppsatser innehållade orden Generation Y.

 1. 1. Varför startar entreprenörer företag? - En studie om vad som motiverar generation Y

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Härdmark; Elin Magnusson; [2022-02-16]
  Nyckelord :motivation; Entreprenörskap; Starta företag; Generation Y; Self determination theory; McClelland; Schumpeter;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om vad som motiverar generation Y att vara entreprenörer och att starta företag. För att genomföra undersökningen har en kvalitativ metod används där 14 intervjuer gjorts med personer som tillhör generation Y och som startat företag. LÄS MER

 2. 2. Generation Y och dess förväntningar på framtidens ledarskap och lärande på arbetsplatsen

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Ahlström; [2022]
  Nyckelord :Generation Y; educational leadership; workplace learning; future leadership; Generation Y; pedagogiskt ledarskap; arbetsplatslärande; framtidens ledarskap;

  Sammanfattning : This study, aims to create a deeper understanding of what expectations Generation Y has on their future leadership, especially the aspects of an educational leadership that can be adapted for this generation. The study is based on both qualitative and quantitative data. LÄS MER

 3. 3. ¡Bienvenides! La percepción y la actitud del alumnado sueco con respecto al lenguaje inclusivo en el mundo hispanohablante : Un estudio cuantitativo del alumnado sueco en las clases de ELE.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Nora Sjöstedt; [2022]
  Nyckelord :Inclusive language; generic masculine; SSL; perception; attitude; variables.; Lenguaje inclusivo; masculino genérico; ELE; percepción; actitud; variables.;

  Sammanfattning : El propósito de esta investigación es descubrir lo que piensa el alumnado sueco en las clases de ELE (Español como Lengua Extranjera) sobre el lenguaje inclusivo en el mundo hispanohablante. El interés aquí se encuentra en descubrir las percepciones y las actitudes hacia el lenguaje inclusivo en esta área. LÄS MER

 4. 4. Generationsskillnader i arbetsrelaterad social self- efficacy

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nathalie Runius Båverud; [2022]
  Nyckelord :generation z; Generationsforskning;

  Sammanfattning : Samhällets utveckling tillsammans med teknikens framfart har lett till tydliga skillnader mellan generation X, Y och Z. Studiens syfte var att undersöka om det fanns skillnader i hur generationerna skattade sin social self-efficacy (SSE), sin tilltro till sin sociala förmåga. LÄS MER

 5. 5. Konsumentattityder gentemot köp av kläder : En jämförelse mellan två olika generationers konsumentattityder gentemot köp av kläder från nätbutiker respektive fysiska butiker till följd av Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Arez Guevara; Ihab Basha Agha; [2022]
  Nyckelord :Consumer behavior; physical stores; e-commerce; clothing; Covid-19; safety; access to information; loyalty; Konsumentbeteende; fysiska butiker; e-handel; kläder; Covid-19; trygghet; tillgång till information; lojalitet;

  Sammanfattning : Den ökade digitalisering har lett till att e-handeln ökat rejält vilket har resulterat i att köp i fysiska butiker minskat. Idag är inköpen inte begränsade till fysiska butiker, utan konsumenter kan enkelt handla via sina datorer, surfplattor eller mobiltelefoner. LÄS MER