Sökning: "Generation Y"

Visar resultat 1 - 5 av 540 uppsatser innehållade orden Generation Y.

 1. 1. Beam refinement and beam tracking using Machine Learning Techniques in 5G NR RAN

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Harshal Patel; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract: Growing needs of communication, demands a higher data transmission rate in 5G NR. In the 3rd generation partnership project (3GPP), frames are used to schedule the data to be transferred between the cellular base station (gNB) and user equipment (UE). LÄS MER

 2. 2. Customers perception of Artificial Intelligence as Chatbots in CRM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Elsa Kuylenstierna; Hanna Trägårdh; [2021]
  Nyckelord :CRM; customer relationship management; chatbots; artificial intelligence; ai; marketing; customer service; business administration; gen z; gen y; generations;

  Sammanfattning : ABSTRACT  Title: Customers perception of Artificial Intelligence as Chatbots in CRM  Subject: Bachelor thesis in business administration, 15 hp  Authors: Hanna Trägårdh & Elsa Kuylenstierna  Supervisor: Klaus Solberg Söilen  Examiner: Ulf Aagerup  Keywords: Artificial intelligence, Chatbots, Customer Relationship Management, Generation Z, Generation Y  Purpose: The purpose of this study is to determine the perception Swedish customers from Gen Z and Gen Y have of companies using chatbots in customer relationship management. Furthermore the study will analyze if the different generational groups perceive chatbots in different ways. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföringsaktiviteter på sociala medier : En undersökande studie om varumärkeskännedom bland konsumenter inom generation X

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Caroline Pivré; Mimmi Roos; [2021]
  Nyckelord :Brand awareness; marketing activities on social media; traditional marketing activities and adaptation to a segment.; Varumärkeskännedom; marknadsföringsaktiviteter på sociala medier; traditionella marknadsföringsaktiviteter och anpassning till ett segment.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Marknadsföringsaktiviteter på sociala medier – En undersökande studie om varumärkeskännedom bland konsumenter inom generation X   Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) inom företagsekonomi   Författare: Caroline Pivré och Mimmi Roos   Handledare: Anna Ljung   Datum: 2021 - januari   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om marknadsföringsaktiviteter på sociala medier leder till ökad varumärkeskännedom bland konsumenter som tillhör generation X.    Metod: En kvantitativ metod med en deduktiv ansats tillämpades. LÄS MER

 4. 4. Generationen som värdesätter personlig utveckling : - En kvantitativ undersökning av vad som motiverar generation Y på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Camilla Björklund; Madelene Kallhed; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilken ledarskapsstil generation Y behöver för att motiveras i sitt arbete samt hur 80- och 90-talister skiljer sig åt gällande hur de motiveras. Studien utgår från en ledarskapsmodell, Full Range Leadership, och fördjupar sig främst i ledarskapsstilarna transformativt- och transaktionellt ledarskap. LÄS MER

 5. 5. Hur olika är egentligen generationers digitala konsumentbeteende? : En kvantitativ studie som jämför kvinnor i generation X, Y och Zs nyttjande av omnikanaler vid köp av kosmetikaprodukter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linnea Ström; Nasro Abdulaahi; Paula Kämäräinen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER