Sökning: "Generation Z"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden Generation Z.

 1. 1. HR-praktikers Känsla av sammanhang vid distansarbete - En kvantitativ studie om hur olika generationer av HR-praktiker uppfattar Känsla av sammanhang vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linnéa Sandberg; Noelle Gustafsson; [2021-08-20]
  Nyckelord :känsla av sammanhang; distansarbete; generationer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur HR-praktiker uppfattar Känsla avsammanhang (Kasam) vid distansarbete, samt undersöka om det finnsgenerationsskillnader i denna uppfattning. 56 stycken HR-praktiker deltog istudien genom att besvara en enkät. Av dessa var 7 män och 49 kvinnor. LÄS MER

 2. 2. ETT FLÖDE FYLLT AV REKLAM - En kvalitativ studie om attityder gentemot olika reklamtyper på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Broeren; [2021-07-01]
  Nyckelord :Attityder; upplevelser; inställning; Instagram; köpt reklam; ägd reklam; förtjänad reklam; uses and gratifications; word-ofmouth.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenskars upplevelser av reklambudskappå Instagram.Teori: Uses and gratifications och Model of attitudes towards advertising.Metod: Kvalitativa fokusgrupper.Material: Två fokusgruppsintervjuer med olika åldersgrupper: Generation Z ochMillennials. LÄS MER

 3. 3. Mot en elektrifierad framtid : En studie om attityden till elbilar i Las Vegas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Skarin; Viktor Brask; [2021]
  Nyckelord :attityd; beteende; generation; elbil; Las Vegas; Tricomponent Attitude Model; affektiv; kognitiv; konativ;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilka faktorer som styr olika generationers attityd till elbilen i staden Las Vegas i USA och hur dessa attityder kan forma ett potentiellt köpbeteende. Generationerna som undersöktes var Gen X, Y och Z. LÄS MER

 4. 4. The Role of the Physical Store in an Omnichannel Strategy : A qualitative study of Generation Z in the Swedish fashion industry

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Axel Wedebrand; Charlotta Ödling; [2021]
  Nyckelord :Generation Z; Omnichannel; Physical Store; Customer Journey; Customer Experience; Shopping Behavior; Fashion; Retail; Webrooming; Showrooming; Cross- Channel Freeriding; E-Commerce; Brick-and-Mortar;

  Sammanfattning : The modern retail landscape is experiencing a continuous change due to digitalization. With the growing number of available channels, consumers' consequent behavior within the fashion retail environment are becoming ever more complex. LÄS MER

 5. 5. The Value of Mentorship : A study on mentorship for young entrepreneurs

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Svensson Johan; [2021]
  Nyckelord :mentor; mentorship; start-ups; entrepreneurship; Generation Z;

  Sammanfattning : The entrepreneurial journey can be filled with challenges. Having a successful mentorship forsupport and guidance can be crucial for the development of a startup and for learningentrepreneurial skills. For many young entrepreneurs, mentorship is an available alternative. LÄS MER