Sökning: "Generation Z"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Generation Z.

 1. 1. “MAN JOBBAR JU FÖR ATT MAN SKA KUNNA LEVA” - En intervjustudie om Generation Z:s attityder och värderingar i arbetslivet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Öster; Alice Rydberg; [2018-09-10]
  Nyckelord :Generation Z; work values; work attitudes;

  Sammanfattning : There is a new generation about to enter the labour market called Generation Z which in this paper comprises individuals born from 1990 to 2010. There does not seem to be an extensive amount of previous research about this generation, nor about its approach on work life. LÄS MER

 2. 2. ”Vem är du på Instagram?” En kvalitativ intervjustudie om två generationers användning och identitet på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Frida Föorén; Stina Lawenius; [2018-02-13]
  Nyckelord :Medialisering; Uppmärksamhetssamhället; Instagram; Identitet; Användarmönster; Generation Z Y; Livsstil; Online Offline;

  Sammanfattning : Program: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT 2017Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningsonAntal Ord: 20 700 ordSidantal: 65 sidorSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur två olika generationer använder Instagramoch vad det kan ha för betydelse för deras identitet.Teori: Studiens referensram tar avstamp i Uses and Gratifications teorin och teorier omidentitet. LÄS MER

 3. 3. Köpintentioner i den moderna E-handeln : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar köpintentioner av träningskläder i en e-handel för kvinnor i generation Y och Z

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Wallin; Amanda Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Köpintention; Generation Y; Generation Z; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Shoppingmiljön för detaljhandeln har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Realisationer samt kampanjer blir att vanligare och mer frekvent förekommande samtidigt som stora delar av konsumenternas olika produktköp numera sker allt mer via internethandeln istället för i fysiska butiker. LÄS MER

 4. 4. Influencers impact on the decision-making among generation Y & Z Swedish females when purchasing fast fashion

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Léa Claude; Paulina Malek; Lisa Runnvall; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. WATCH OUT FOR GENERATION Z! – A Qualitative Research About Generational Differences and Similarities Towards Influence Marketing within Lifestyle Brands

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Alqvist; Erika Klaus; [2018]
  Nyckelord :Influence Marketing; Influencers; Generation Y; Generation Z; Millennials; Digital Natives; Social Media; Trends; Lifestyle; Identity Creation and Image Creation.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to investigate Generation Y and Generation Z and their relation and approach to influence marketing and what challenges these generations’ preferences and behaviors could generate for managers within lifestyle brands. The research question this study is aiming to analyze is: What role do generational differences play in influence marketing and what are the potential managerial challenges for lifestyle brands? To conduct the purpose of this research, a qualitative method has been implemented. LÄS MER