Sökning: "Generation Z"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade orden Generation Z.

 1. 1. RIKTAD REKLAM – JA TACK - En kvalitativ intervjustudie om hur Generation Z använder reklam på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Björkman; Emmy Simpson; [2022-02-10]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; reklam; Generation Z; riktad marknadsföring; personaliserade annonser; influencer marketing; digital natives; digital marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka och få en ökad förståelse för Generation Z’s användande av reklam på Instagram Teori: Uses and Gratifications Metod: Kvalitativ respondentintervju Material: Samtalsintervjuer med åtta respondenter mellan 18 till 25 år Resultat: Resultatet visar att respondenterna överlag upplever reklamen på Instagram som något positivt. De använder reklamen genom att klicka vidare på annonser, samt spara och skicka vidare dem, främst för att göra så bra och genomtänkta köp som möjligt, bli inspirerade av produkter och se nyheter. LÄS MER

 2. 2. Vad är det ni har för attityd generation Z? : Varför köper vissa second hand kläder och vissa inte?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elin Borgström; Rebecca Ahlberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 13 januari 2022  Nivå: Kandidatuppsats I företagsekonomi, 15 hp  Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Rebecca Ahlberg Elin Borgström                      (99/05/16)          (97/05/16)  Titel: Vad är det ni har för attityd generation Z? Varför vissa köper second hand kläder och vissa inte.  Handledare: Ulf Andersson  Nyckelord: Second hand kläder, miljö, konsumentbeteende second hand, attityder second hand kläder, hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Influencer Marketings påverkan på köpbeteende och klädkonsumtion hos Millennials & Generation Z

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Helles; Julia Engström; [2022]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Fast Fashion; Consumer behavior; Impulsive buying behavior; The environmental impact of the fashion industry;

  Sammanfattning : Influencer marketing är en effektiv marknadsföringsmetod för att öka köpbeteendet hos konsumenter. Uppsatsens fokus är att undersöka Millenials och Generation Z:s klädkonsumtion av Fast Fashion och hur de påverkas av Influencer marketing samt förhållningssätt till miljöfrågor vid klädköp. LÄS MER

 4. 4. To be canceled or not to be canceled -that's the question : En kvalitativ studie om Oatlys och Starbucks kriskommunikation efter deblivit canceled

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ania Kazanowska-Nunez; Levicia Newman; [2022]
  Nyckelord :Cancel culture; Ethical consumerism; Image repair theory; Oatly; Retorikanalys; Situational crisis communication theory; Starbucks; Woke-ism;

  Sammanfattning : During the last few years, Cancel culture became a significant part of the social mediaculture. The new phenomenon aims to call out people or companies that have acted in a wayt hat does not go with the values of the consumers, which leads to a canceling. LÄS MER

 5. 5. The TikTok effect : A case study on emotional marketing through social media

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Camila Daniela Vasquez Rodriguez; [2022]
  Nyckelord :Generation z; adaptative marketing; brand image; TikTok; Duolingo; engagement; emotional branding.;

  Sammanfattning : The adaptation of marketing has led brands to connect with the clients through the usage of theiremotions, understanding the joy or sadness an element can create in a customer, which increasesthe possibility of a recognized experience.To analyze the effects that emotions can create in customers, the usage of Duolingo’s case studywas implemented, the understanding of their new strategy used on TikTok, allowed this studyto analyze the results of such adaptations in generation Z, as the main target through the TikTokplatform. LÄS MER