Sökning: "Generation Z"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden Generation Z.

 1. 1. Generation Z och förtroendekrisen - en studie om mediemisstro hos unga

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecka Adin; Sara Höglund; [2020-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the study is to investigate how young adolescents aged 16 to 29 argues and motivates a distrust in the traditional news media.Theoretical framework: Institutional trust, Dunning Kruger effect, Uses and gratification, Confirmation bias. LÄS MER

 2. 2. Generation Z - Den illojala generationen (?) : En kvalitativ studie med syfte att förstå Generation Z och deras syn på varumärkeslojalitet.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Albin Renström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Students' perspective on environmental sustainability: a reality check.

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ROXANA IONESCU; NEMA ALI; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Environmental sustainability is clearly one of the most ardent problems that societies are facing today. The new face of the world seen from globalization perspective, sometimes results in corporations being stronger than states, by twisting the politics to play in their favour. LÄS MER

 4. 4. Vad ska jag bli när jag blir stor? : En studie om vad som motiverade kadetter att söka officersprogrammet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Johan Anderek; Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; motive; motivation; cadet; officer; Officers Programme; recruitment; McClelland; Battistelli; generation; generations; generation Y; generation Z; Försvarsmakten; motiv; motivation; kadett; officer; Officersprogrammet; rekrytering; McClelland; Battistelli; generation; generationer; generation Y; generation Z;

  Sammanfattning : De senaste årens omvärldsutveckling i vårt närområde ställer nya krav på Försvarsmakten. Det nationella försvaret är återigen i fokus och för första gången på mycket länge står Försvarsmakten inför ett återtagande och en tillväxt. De närmaste tio åren kommer pensionsavgångarna bland officerare att vara av betydande storlek. LÄS MER

 5. 5. Work war Z

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Gunnar Wismar; Per Nyman; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; generation z; war for talent;

  Sammanfattning : Tidigare forskning, både i Sverige och internationellt, har visat på en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och att det råder brist på kvalificerade medarbetare, talanger. Denna konkurrenssituation benämns även som War for talent. LÄS MER