Sökning: "Generation"

Visar resultat 1 - 5 av 6128 uppsatser innehållade ordet Generation.

 1. 1. Upplevelsen av aktivitetsbalans hos svenska arbetsterapeuter som tillhör milleniumgenerationen – en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Rawan Diwan; Ilirida Uka; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; arbetsterapeuter; millenniumgenerationen; kvalitativ studie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitetsbalans är väsentligt för hälsa och välbefinnande. Studier om den upplevda aktivitetsbalansen finns hos olika grupper i samhället där individer från millenniumgenerationen kan ingå, men det finns inga studier vad gäller specifikt upplevelsen av aktivitetsbalans hos arbetsterapeuter från millenniumgenerationen. LÄS MER

 2. 2. Svenska arbetsterapeuter ur millenniumgenerationens upplevelser av sin arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mattias Bredner; Helena Paulin; [2022]
  Nyckelord :Arbetsterapeuter; Milleniumgenerationen; arbetsmiljö; kvalitativ studie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat att stor andel av arbetsterapeuterna i Sverige överväger att lämna yrket. Milleniumgenerationen utgör nu den största andelen av arbetsterapeuterna på arbetsmarknaden. Ytterligare forskning visar att milleniumgenerationen ställer andra krav på arbetsplatsen än tidigare generationer. LÄS MER

 3. 3. Study of demolition processes for prestressed concrete bridges: Kalix bridge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lundin Hanna; [2022]
  Nyckelord :Kalix bridge; demolition methods; demolition process; FEM analysis; Kalixbron; rivningsmetoder; rivningsprocesser; FEM analys;

  Sammanfattning : Bridges in Sweden are getting older and some of them are reaching their designed life span. With an older generation of bridges, the need for a good understanding of demolition processes increase. The Kalix bridge is planned to be demolished and will be used as a case study in this thesis. LÄS MER

 4. 4. Privacy-aware data generation : Using generative adversarial networks and differential privacy

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Felix Hübinette; [2022]
  Nyckelord :GANS; DP; generative adversarial networks; differential privacy; data generation; privacy; security;

  Sammanfattning : Today we are surrounded by IOT devices that constantly generate different kinds of data about its environment and its users. Much of this data could be useful for different research purposes and development, but a lot of this collected data is privacy-sensitive for the individual person. LÄS MER

 5. 5. From Boomers To Zoomers: Examining Generational Sensemaking Of New Media At Work Introduced During COVID-19

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mabel Lee; [2021-12-08]
  Nyckelord :COVID-19; Generations; Multigenerational workforce; New media at work; Sensemaking;

  Sammanfattning : COVID-19 has triggered rapid digitalization in organizations worldwide. New media at worktools were introduced as companies quickly shifted to remote work. Baby Boomer,Generation-X, Millennial and Generation-Z employees had to use new media at work atshort notice. LÄS MER