Sökning: "Generations"

Visar resultat 1 - 5 av 1833 uppsatser innehållade ordet Generations.

 1. 1. Den uppkopplade generationen : -En kvantitativ studie på ensamhet bland 18-35 åringar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hofréus; Arvid Nilsson Landing; [2024]
  Nyckelord :Loneliness; Social media; Young adults; Ontological security; Gender; Gender socialization; Ensamhet; Sociala medier; Unga vuxna; Ontologisk trygghet; Kön; Genus; Könssocialisation;

  Sammanfattning : Levels of loneliness are high in young adults, meanwhile they are the most connected generations ever through social media. Potential links between loneliness and the increased use of social media is of sociological interest to study. LÄS MER

 2. 2. "Om vi inte gör trasmattor i framtiden är det ren dumhet": En etnologisk studie av vävd betydelse och tradition

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Tove Lindén; [2024]
  Nyckelord :trasmattor; rag rugs; textilt hantverk; textile craft; tradition; textilt arv; textile inheritance; material culture; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study rag rugs as a textile object and how people create meaning with rag rugs focusing on tradition and memory. The thesis is based on a contemporary research material consisting of answers from a survey and interviews containing people’s thoughts and experiences around rag rugs. LÄS MER

 3. 3. Förslag på framtida utmaningar inom underhåll och produktion och hur kan fjärde generationen av underhåll se ut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Mhd Yazan Abdullah; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Underhåll har utvecklats under århundraden och har spelat en betydande roll för organisationers tillväxt.Underhållshistoriken särskiljs av tre generationer, utvecklingen av underhåll anses från att vara "nödvändigtont" till "vinstbidragsgivare". LÄS MER

 4. 4. Ålderns påverkan på ledarskapspreferenser : En granskning av sambandet mellan ålder och ledarskapspreferenser bland HR-anställda i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Ebba Atle; [2024]
  Nyckelord :HR; Human Resources; Leadership preferences; Transformative leadership; Transactional leadership; Laissez faire-leadership; Generational differences; Baby Boomers; Generation X; Generation Y; Generation Z.; HR; Human Resources; Ledarskapspreferenser; Transformativt ledarskap; Transaktionellt ledarskap; Laissez faire-ledarskap; Generationsskillnader; Baby Boomers; Generation X; Generation Y; Generation Z.;

  Sammanfattning : Ledarskapsteori är ett viktigt ämne inom forskning, för att göra det möjligt att optimera prestation och trivsel hos medarbetare i organisationer. Det skapar även möjligheter för ledare att anpassa sig efter sina medarbetare och skapa trivsamma och produktiva arbetsplatser. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Finance: A case study of Swedish Banks' engagement in Sustainable Development Goals

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Felicien Come Rukundo; [2024]
  Nyckelord :Sustainable finance; Sustainable Development Goals; Agenda 2030; Paris Agreement; Need; Creed; Greed; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sustainable finance incorporates actions and policies for economic development, social inclusion, and environmental sustainability. The development of the Sustainable Development Goals (SDGs) by the United Nations became a guide for the transformation towards sustainability and social inclusion. LÄS MER