Sökning: "Generationsskiftesplanering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Generationsskiftesplanering.

 1. 1. Kompetens till en viss gräns – Kunskaps- och kompetensöverföring i ägarledda familjeföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Wilhelmina Lund; Christoffer Pettersson; [2014-03-05]
  Nyckelord :Familjeföretag; generationsskifte; generationsskiftesplanering; kunskapsöverföring; kompetensöverföring; värderingar; knowledge management;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arvet av den svenska skogen : Vad förklarar graden av generationsskiftesplanering?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Gustafsson; Melker Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Generationsskifte; Generationsskiftesplanering; Skogsfastigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Av de svenska privata skogsägarna är mer än en tredjedel äldre än 65 år, därmed står den svenska skogen inför ett generationsskifte. Undersökningar indikerar på att endast en låg andel av skogsägare planerar inför det. LÄS MER