Sökning: "Generative Design"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Generative Design.

 1. 1. Reservdelsförsörjning och utveckling med additiv tillverkning : med stöd av digital tvilling samt andra teknologier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Gazmir Hajra; [2023]
  Nyckelord :eservdelsförsörjning; Underhåll 4; 0; Industri 4; 0; Additiv tillverkning; 3DPrinting; Artificiell Intelligens; Generativ Design; Digital Tvilling; Sakernas Internet IoT ; Tillverkningsindustrin; Smart Maintenance; service; eftermarknad;

  Sammanfattning : I denna studie har utvecklingen av industriellt underhåll studerats och företaget Quant Services Sweden AB har använts som inspirationskälla. Fallstudien för att testa denna studie har gjorts på Viverk AB. LÄS MER

 2. 2. Exploring Mothers’ Perspectives on Social Assistive Robots in Postpartum Depression Healthcare

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Människa-datorinteraktion; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Tobiaz Paulsson; [2022]
  Nyckelord :Social Assistive Robots; Postpartum Depression; Maternity Healthcare; Qualitative Research; Thematic Analysis; Human-Robot Interaction;

  Sammanfattning : Postpartum Depression (PPD) affects 8-15 percent of new mothers in Sweden every year. The majority of PPD cases go undetected, and only a few percent receive adequate care. New ways to detect and diagnose PPD are required. In my previous work, PPD experts expressed willingness to integrate social assistive robots (SARs) into their medical team. LÄS MER

 3. 3. Vad kan AI-baserade verktyg innebära för UX-designers? : En explorativ användarstudie om UX-designers upplevelser med det generativa AI-prototypverktyget Uizard

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Oscar Mattisson; Orshina Hamik; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence AI ; Generative AI; AI system; Technology Acceptance Model TAM ; UX; Design; Uizard; Prototyping; Experiences; Usability; Artificiell Intelligens AI ; Generativ AI; AI-system; Technology Acceptance Model TAM ; UX; Design; Uizard; Prototypande; Upplevelser; Användbarhet;

  Sammanfattning : AI är en allt mer förekommande teknologi och är idag en central faktor för utforskandet av nya tillvägagångssätt. Detta har lett till att AI allt mer inkorporeras i designprocesser där diverse AI-system vuxit fram för att stödja dessa. LÄS MER

 4. 4. Reliable Web Applications Through Contracts and Generative Testing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Hallsmar; [2022]
  Nyckelord :Web applications; Design by contract; Generative testing; Reliability; Clojure; Webbapplikationer; Kontrakt; Automatisk testning; Pålitlighet; Clojure;

  Sammanfattning : Client-side web applications have recently gone from progressive enhancements to powering large scale Single-page Applications (SPAs). Testing such applications is a tedious effort, often requiring manually constructing tests and emulating the browser, which leads to high programming effort and low performance. LÄS MER

 5. 5. Material selection and topology optimization of a shift fork for metal 3D printing

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Rahul Amaralapudi Bala Vardha Raju; Raja Surya Mahesh Thammisetty; [2022]
  Nyckelord :Additive manufacturing; Topology optimization; Finite Element Analysis; SIMP; Generative design;

  Sammanfattning : In collaboration with Kongsberg Automotive, the thesis focuses on material selection and redesigning the shift fork for additive manufacturing using topology optimization. The shift fork is a component in the gear shifting mechanism in the automotive industry. The current shift fork at Kongsberg is manufactured from aluminum using die-casting. LÄS MER