Sökning: "Generell välfärd"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Generell välfärd.

 1. 1. Upplevelsen av arbetstillfredsställelse i ting-respektive människoyrken

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Roos; Liza Danielsson; [2020]
  Nyckelord :job satisfaction; human professions; thing professions; phenomenological approach;

  Sammanfattning : Med avseende på det omfattande antalet timmar en anställd spenderar på sin arbetsplats är det av största vikt att denne trivs i sitt arbete. Arbetstillfredsställelse är en känslomässig respons som uppstår när individen uppfyller sina arbetsvärderingar. LÄS MER

 2. 2. Varför uppstår fusk? En studie om uppkomsten av fusk för en utbildningsreform i Jakarta, Indonesien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Isabel Nielsen; [2019-03-19]
  Nyckelord :Fusk; Missbruk; Välfärdsreform; Socialt kapital; Generell välfärd; Selektiv välfärd; Rationell choice theory; Egennytta;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka varför fusk har uppstått vid införandet avvälfärdsreformen Kartu Jakarta Pintar i Indonesiens huvudstad, Jakarta. Reformen, somhar haft målet att alla barn som själva inte har ekonomi skall kunna tillgodose sig materialför att kunna fullfölja utbildning från lågstadie- upp till gymnasienivå. LÄS MER

 3. 3. Prehospital smärtskattning och smärtlindring för patienter med demens och suspekt höftfraktur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Hans Magnus Höjdén; Nikoleta Thanas; [2019]
  Nyckelord :höftfraktur; demens; smärtskattning; smärtlindring; lidande; prehospital akutsjukvård;

  Sammanfattning : Personer med demens har en ökad risk att ramla och åsamka sig en höftfraktur vid fall i hemmet. Att drabbas av en höftfraktur orsakar akut smärta och lidande. LÄS MER

 4. 4. Det svåra är inte att intubera - det är att extubera : Anestesisjuksköterskors upplevelser av extubationsprocessen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Svanung Hulén; Elina Åström Elwinson; [2019]
  Nyckelord :general anesthesia; extubation; experience; Registrered Nurse Anesthetist; teamwork; endotracheal tube; simulation training;

  Sammanfattning : Bakgrund: I anestesisjuksköterskans ansvar ingår att extubera patienten på ett säkert sätt. I anestesisjuksköterskans arbete fodras ett tvärprofessionellt omhändertagande av patienten inom ett team. Det är ett varierande arbetstempo i en komplex och högteknologisk miljö. LÄS MER

 5. 5. Awareness under generell anestesi : En kvalitativ intervjustudie om anestesisjuksköterskors erfarenheter av awareness hos patienter under generell anestesi

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marianne Olsson; Engholm Johan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER