Sökning: "Generell välfärd"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Generell välfärd.

 1. 1. Varför uppstår fusk? En studie om uppkomsten av fusk för en utbildningsreform i Jakarta, Indonesien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Isabel Nielsen; [2019-03-19]
  Nyckelord :Fusk; Missbruk; Välfärdsreform; Socialt kapital; Generell välfärd; Selektiv välfärd; Rationell choice theory; Egennytta;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka varför fusk har uppstått vid införandet avvälfärdsreformen Kartu Jakarta Pintar i Indonesiens huvudstad, Jakarta. Reformen, somhar haft målet att alla barn som själva inte har ekonomi skall kunna tillgodose sig materialför att kunna fullfölja utbildning från lågstadie- upp till gymnasienivå. LÄS MER

 2. 2. Det svåra är inte att intubera - det är att extubera : Anestesisjuksköterskors upplevelser av extubationsprocessen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Svanung Hulén; Elina Åström Elwinson; [2019]
  Nyckelord :general anesthesia; extubation; experience; Registrered Nurse Anesthetist; teamwork; endotracheal tube; simulation training;

  Sammanfattning : Bakgrund: I anestesisjuksköterskans ansvar ingår att extubera patienten på ett säkert sätt. I anestesisjuksköterskans arbete fodras ett tvärprofessionellt omhändertagande av patienten inom ett team. Det är ett varierande arbetstempo i en komplex och högteknologisk miljö. LÄS MER

 3. 3. Awareness under generell anestesi : En kvalitativ intervjustudie om anestesisjuksköterskors erfarenheter av awareness hos patienter under generell anestesi

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marianne Olsson; Engholm Johan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hemlösa katter som djurunderstödd insats på äldreboenden – ett win-win-upplägg

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emilie Wass; [2019]
  Nyckelord :katt; hemlösa katter; djurunderstödd insats; äldreboende; katthem; samarbete;

  Sammanfattning : I Sverige finns ett stort djurskyddsproblem med hundratusentals övergivna och hemlösa katter. Ett annat problem i det svenska samhället är att många äldre människor, framförallt de som bor på permanenta äldreboenden, lider av ensamhet, depression och låg aktivitetsnivå. LÄS MER

 5. 5. Prehospital patientsäkerhetskultur : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lise-Lotte Omran; Petra Rodéhn; [2018]
  Nyckelord :patientsäkerhetskultur; patientsäkerhet; vårdskada; ambulanssjukvård; ålder; erfarenhet; utbildningsnivå; kön;

  Sammanfattning : Patientsäkerhetskultur inom den prehospitala verksamheten är ett relativt outforskat område både nationellt och internationellt. Patientsäkerhetskultur är värderingar och synsätt som påverkar patientsäkerheten som råder inom en organisation. LÄS MER