Sökning: "Generell välfärd"

Visar resultat 16 - 20 av 33 uppsatser innehållade orden Generell välfärd.

 1. 16. Kommunikation och personcentrerad vård : Vårdpersonalens upplevelse av sin förmåga att kommunicera med patienter med psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Carolina Lindström; Viktoria Nilsson; [2017]
  Nyckelord :personcentrerad vård; psykiatrisk omvårdnad; kommunikation; delaktighet; empati;

  Sammanfattning : Samtalet är ett av dem främsta arbetsverktygen i den psykiatriska omvårdnaden. Kommunikationen är betydelsefull för att bjuda in och göra patienten delaktig i vården och skapar även tillit och trygghet. Om kommunikationen brister kan det medföra lidande. LÄS MER

 2. 17. Hur upplevde du att bli akut sövd? : En intervjustudie, ur patientens perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marija Arsic; Ann-Charlotte Olsson; [2017]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; patientupplevelse; anestesi; akut; vårdande; information; välbefinnande; lidande;

  Sammanfattning : Målet med generell anestesi är att den skall vara säker och patienten skall känna sig trygg och inte uppleva smärta. Vid planerade operationer får i regel patienter ett samtal med anestesiläkaren där de i lugn och ro hinner få svar på frågor kring sövningen, men ibland ställs patienter inför en akut sövning, I den akuta situationen kan patienter uppleva rädsla, smärta och existentiella frågor kan uppstå. LÄS MER

 3. 18. HEXACO  personlighetsmodell och relationen till Self efficacy bland studenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Henrik Hultgren; Andreas Jeppsson; [2017]
  Nyckelord :HEXACO; General Self-efficacy; Personality; College students; Motivation;

  Sammanfattning : Individens personlighet har länge varit under luppen av både lekmän och forskare. Den senaste egenskapspersonlighetsmodellen är HEXACO vilket denna undersökning använt sig av tillsammans med generell Self-efficacy. LÄS MER

 4. 19. Attityder gentemot psykisk ohälsa : Högskolestudenters uppfattningar om personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kajsa Hallin; Josefine Svensson; [2017]
  Nyckelord :attitudes; mental illness; stigmatization; New CAMI-S; social acceptance;

  Sammanfattning : Stigmatisering av personer som lider av psykisk ohälsa förekommer i dagens samhälle och måste motverkas. Syftet var att undersöka om attityder gentemot personer med psykisk ohälsa skiljer sig åt inom olika utbildningar på högskolenivå. LÄS MER

 5. 20. Resurser i arbetslivet : En kvalitativ studie om resurser och deras betydelse för arbete och hälsa

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alina Strandberg Keijser; [2016]
  Nyckelord :folkhälsa; individuell hälsa; intervjustudie; psykosociala resurser; skolpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Goda arbetsförhållanden främjar hälsa genom exempelvis ekonomisk trygghet, personlig utveckling, sociala relationer, samt skydd mot eventuella riskfaktorer i arbetet. I arbetslivet behövs resurser, som kan delas in i fysiska och psykosociala resurser. LÄS MER