Sökning: "Generell välfärd"

Visar resultat 21 - 25 av 33 uppsatser innehållade orden Generell välfärd.

 1. 21. Upplevd arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse : Skiljer sig upplevelsen beroende på kön och ålder?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dilan Alaa Josef; Sivan Rahman; [2016]
  Nyckelord :work motivation; work satisfaction; gender and age;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att kvinnor upplever högre arbetstillfredsställelse än män samt att äldre medarbetare är mer motiverade till arbete än yngre. Syftet med denna undersökning var att undersöka om det fanns några skillnader mellan anställdas upplevda arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse beroende på deras kön och ålder. LÄS MER

 2. 22. Att söva den feta patienten- med fokus på ventilationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elisabeth Grahn-Olsen; Jessica Hallberg; [2015]
  Nyckelord :fetma; generell anestesi; perioperativ; positionering och ventilation;

  Sammanfattning : Fetma och övervikt är ett hälsoproblem som drabbar mer än var tionde person och antalet individer med BMI >30 ökar ständigt. Som en följd av detta kommer allt fler patienter som genomgår anestesi att ha ett högt BMI. LÄS MER

 3. 23. SAMBAND MELLAN VO2MAX OCH/ELLER LAKTATTRÖSKEL OCH SKADOR INOM HERRHANDBOLL PÅ ELITNIVÅ

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nicklas Andersson; [2015]
  Nyckelord :Handball; lactate threshold; maximal oxygen uptake; sports injury; Handboll; idrottsskador; laktattröskel; syreupptagningsförmåga;

  Sammanfattning : Background: The need to find the underlying causes to handball injuries and to develop injury prevention programs is great. In other sports a relationship between maximal oxygen uptake (VO2 max) and injury have been seen.Purpose: To examine the relationship between VO2 max and/or lactate threshold and injuries in elite handball players. LÄS MER

 4. 24. Hur känner du inför att bli sövd? : Patienters upplevelse inför generell anestesi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrika Blom; Anna Råberus; [2015]
  Nyckelord :anesthesia; nursing; anxiety; caring relationship; suffering; pre-perioperative; trust; attitude;

  Sammanfattning : Tanken på att komma till en operationsavdelning kan upplevas som främmande och i visa fall även skrämmande. På en operationsavdelning ska flera operationer genomföras under en dag och flödet av patienter och operationer ska ske effektivt. LÄS MER

 5. 25. Möten inom diabetesvården: patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Pirjo Sundnér; [2015]
  Nyckelord :diabetes mellitus type 2; care; experiences; communication; information; meetings; patient; diabetes mellitus typ 2; information; kommunikation; möten; patient; relation; upplevelser; vård;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 2 kännetecknas av förhöjd plasmaglukos och normalisering av glukosnivån kräver av patienten följsamhet till behandlingen som består av  livsstilsförändringar och farmakologisk behandling. Kontinuerligt stöd för god egenvård krävs för att minska riskerna för komplikationer. LÄS MER