Sökning: "Generic ERP Integration"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Generic ERP Integration.

 1. 1. Skapa appar där det glappar : En fallstudie om uppfyllelse av verksamhetsbehov och anpassning av affärssystem med hjälp av en low-code BPM-plattform

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Agnes Alm; David Mellheden; [2020]
  Nyckelord :low-code BPM platform; ERP system; business needs; customization needs; application; integration; mobile ERP; low-code BPM-plattform; affärssystem; verksamhetsbehov; anpassningsbehov; applikation; integration; mobilitet;

  Sammanfattning : Många verksamheter använder idag affärssystem för att styra sin verksamhet, stötta processer och hantera sin information. Affärssystem är från grunden generiska system som är ämnade att passa många olika typer av verksamheter. LÄS MER

 2. 2. Developing a WMS in an omni-channel environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Gustav Linde; Jonathan Åkerblom; [2016]
  Nyckelord :Software requirement specication engineering; WMS; Multi-channel; Omni-channel; E-commerce; Retail; Cloud-based; SaaS; Warehouse operations; WHM; Information System; Design Science Research; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den så kallade multikanals-strategin myntades redan på 90-talet som ett sätt att beskriva återförsäljares användning av två eller mer kanaler för att sälja produkter och tjänster till kunder. I mitten på det första årtiondet började det här begreppet att evolvera på grund av framväxande diskussioner kring integration mellan säljkanalerna. LÄS MER

 3. 3. Development of a Generic Integration Layerfor an ERP system

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Ilyas Iqbal; [2013]
  Nyckelord :ERP Integration; ERP; Integration; Generic ERP Integration;

  Sammanfattning : Enterprise Resource Management (ERP) software is used by organizations to control accounting, manufacturing and customer processes. It is common practice that organizations use more than a singular ERP system and various modules from multiple ERP vendors in their business. LÄS MER