Sökning: "Genetiska fel."

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Genetiska fel..

 1. 1. Exempel på exteriör avel hos hund – brakycefali och merle

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sara Holmström; [2017]
  Nyckelord :Hund; brakycefali; merle; fenotyp; nedärvning; hälsa; välfärd;

  Sammanfattning : Hundar uppvisar en fenotypisk mångfald och är ett av de domesticerade djur som har selekterats mest för skillnader i utseende däribland för storlek, skallform och pälsfärg. Avel för vissa exteriöra egenskaper kan anses vara etiskt fel med negativa följder för djuren i form av försämrad hälsa och det påverkar i sin tur deras välfärd. LÄS MER

 2. 2. Fallots tetrad hos hund och människa : embryologi, genetik och diagnostik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Emma Palmér; [2016]
  Nyckelord :Fallots tetrad; hund; embryonalutveckling; medfödda hjärtfel; tetralogy of Fallot; canine; embryonic development; congenital heart disease;

  Sammanfattning : Hos människa är anomalier i hjärtat bland de vanligaste medfödda missbildningarna. Även hos hund är medfödda missbildningar i hjärtat relativt vanliga men prevalensen skiljer sig både mellan renrasiga hundar och korsningar samt mellan olika raser. Fallots tetrad (TOF) är en av missbildningarna som kan ses i hjärtat. LÄS MER

 3. 3. Östersjölaxen, ett förslag och enrad aktörer - vad kan gå fel? : En innehållsanalytis k studie kring olikaaktörers ståndpunkt gällande Europarlamentens och Europarådets förslag till en långsiktig förvaltningsplan förlaxbestånden i Östersjön och dess älvar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälleFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälleFilosofiska fakulteten

  Författare :Erik Bäcklund; Mathias Danesten; [2014]
  Nyckelord :Lax; Östersjön; aktörer; handlingsplan; EU; uppfattning; strategi;

  Sammanfattning : Det atlantiska laxbeståndet i Östersjön är idag hotat, vilket är ett resultat av antropogen påverkan, och det har i praktiken inte funnits någonförvaltningsplan för laxen i Östersjön på nästan 10 år. Ett förslag gällande en flerårig förvaltningsplan för Östersjölaxen lades fram av EUkommissionen2011, vilken syftade till att bidra till ett hållbart nyttjande av laxen, och att den genetiska integriteten och variationen bevaras. LÄS MER

 4. 4. BeAKKta : ett kommunikationshjälpmedel som möter behoven av djupare kommunikation hos personer med autism

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Monika Adamson Lindqvist; [2011]
  Nyckelord :autism; kommunikation; teknik; hjälpmedel; känslor; vuxna; dotter ASD; autism; communication; technology; feelings; adult; grown-up; daughter;

  Sammanfattning : A vulnerable group in society is people with ASD (autism spectrum disorders) or autism. This group seems to increase, mainly due to genetic factors but also environmental problems. Medical research has accelerated in the U.S. LÄS MER

 5. 5. Using the counterselectable marker pheS* to study the excision rate and excision patterns of the pathogenicity island of Enterococcus faecalis V583

  Magister-uppsats, Högskolan i Kalmar/Naturvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Bergdahl; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Enterococcus genus consists of natural members of the gastrointestinal tract but they are also opportunistic pathogens. They are a common cause of urinary tract infections but can also cause sepsis and other infections. Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium are the most abundant in clinical specimens. LÄS MER