Sökning: "Genomstansning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Genomstansning.

 1. 1. Understoppning av bergbultsbricka : En undersökning om möjlig uteslutning av arbetsmomentet

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Elin Blomster; Sara Litton Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :underfilling; rebar bolt; rock bolt; rock reinforcement; rock bolt plate; hot galvanized; epoxy-painted; corrosion protection system; understoppning; underpaltning; paltning; kamstålsbult; bergbult; bergförstärkning; bergbultbricka; varmförzinkad; epoxilackerad; rostskyddssystem;

  Sammanfattning : Vid byggnation av tunnlar och bergrum används bergförstärkning för att exempelvis säkra mot nedfallande lösa block och uppsprickning av berg. En vanlig förekommande förstärkning är bergbultar i kombination med sprutbetong. Vid installation av bultar borras hål i bergväggen som sedan fylls med cementbruk. LÄS MER

 2. 2. Parametric optimization of reinforced concrete slabs subjected to punching shear

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Sofia Thuresson; [2020]
  Nyckelord :Parametric design; Optimization; Punching shear; Concrete; Flat slab; Eurocode 2; Shear reinforcement; Genetic algorithm; Visual programming; Dynamo.; Parametrisk design; Optimering; Genomstansning; Betong; Pelardäck; Eurocode 2; Tvärkraftsarmering; Genetisk algoritm; Visuell programmering; Dynamo.;

  Sammanfattning : The construction industry is currently developing and evolving towards more automated and optimized processes in the project design phase. One reason for this development is that computational power is becoming a more precise and accessible tool and its applications are multiplying daily. LÄS MER

 3. 3. Punching shear in concrete flat slabs supported on slender edge steel columns

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Pasha Jalal; Jose Andres Perez; [2020]
  Nyckelord :Punching shear; ATENA; FEA; precast slab; flat slab; top and foot plate.; Genomstansning; ATENA; FEA; plattbärlag; pelardäck; topp- och fotplåt.;

  Sammanfattning : Punching shear is a failure mechanism caused by concentrated loads, creating a crack pattern that resembles a cone shape or piece of pie starting from the top surface of the slab and prolongs downwards. When the total shear force is greater than the shear resistance of the slab, it may eventually lead to punching shear failure. LÄS MER

 4. 4. Inverkan av placering av spännkablar pågenomstansningskapacitet hos armeradebetongplattor

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :David Tran; Sebastian Correa; [2018]
  Nyckelord :ACI; critical shear crack theory CSCT ; Eurocode 2; Flat slabs; MC 2010; Post tensioned concrete; Prestress concrete; Punching shear; Slabs; Tendon; Tendon Placement; Tension; Two-way shear; Unbonded tendons; ACI; betonggenomstansning; betongplatta; dragspänning; efterspänd betong; Eurokod 2; Genomstansning; icke vidhäftande spännkablar; kabel; kabelplacering; MC 2010; platta; spännbetong;

  Sammanfattning : På grund av bostadsbristen de senaste åren har byggbranschen varit tvungen att möta den höga efterfrågan på bostäder. Ett sätt att underlätta det tryck som skapats på grund av den höga efterfrågan är att rekonstruera byggnader avsedda för annan användning än bostäder till bostadshus. LÄS MER

 5. 5. Beräkning av skjuvbrott i pelarunderstödda plattor : En studie av kontrollen utanför påverkade zonen vid beräkning av genomstansning

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sebastian Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Punching; Shear failure; Slabs supported on columns; Shear reinforcement; Eurocode 2; ACI318; BS8110; Genomstansning; Skjuvbrott; Pelardäck; Skjuvarmering; Eurokod 2; ACI318; BS8110;

  Sammanfattning : The calculation process in Eurocode 2 that is showing how calculation of punching is to be done is long and some parts are not well explained. At the end of the calculation of punching, it is said that a check of the shear capacity without any reinforcement should be done outside the affected zone but the intent of the check is not justified. LÄS MER