Sökning: "Genre fantasy"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Genre fantasy.

 1. 1. Den omöjliga utopin : En läsning av Sara Stridsbergs Drömfakulteten

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Love Carlshamre; [2020]
  Nyckelord :utopia; genre theory; romance; ideology; queer; contemporary Swedish literature;

  Sammanfattning : Utopias, by their very nature, verge on the impossible. Yet utopian dreams continue to inform the literary imagination. LÄS MER

 2. 2. Rödluvan i ny framställning : En analys av en modern sagoadaption

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Little Red Cap; Crimson Bound; Adaption; Brothers Grimm; Fairy tales; re-telling; Rödluvan; Rosamund Hodges; Adaption; Vladimir Propp; Bröderna Grimm; Sagor; återberättelse;

  Sammanfattning : This essay seeks to explore the relation between Crimson Bound and the fairy tale from which it derives from. Today, it is common to use fairy tales as a base for new literature, movies and tv-series and therefore it is interesting to study these new additions to our media. LÄS MER

 3. 3. Vad hände med ungdomslitteraturen under barnboksboomen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Mathilda Möller Hultberg; Malin Olsson; [2020]
  Nyckelord :Kartläggning; ungdomslitteratur; barnboksboomen; litteratursociologi; pojkar och flickors läsning; genusteori; genre; protagonist; författare; ämnesord; PISA-undersökning; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen kartläggs utgivningen av ungdomslitteratur i Sverige under åren 2013 till och med 2017. Detta görs genom en kategorisering av de utgivna titlarna, som är hämtade från bibliotekskatalogen ELSA, utefter genre, kön på protagonist och kön på författare. Även ämnesorden som tillhör titlarna är räknade. LÄS MER

 4. 4. El efecto de incertidumbre en ”Olingiris”, ”La culpa es de los tlaxcaltecas” y ”El árbol”: Un estudio comparativo de tres relatos breves hispanoamericanos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Brigitta Kontros; [2019-02-11]
  Nyckelord :spanska; Samanta Schweblin; María Luisa Bombal; Elena Garro; Fantastic literature; Theory of reception; Latin America;

  Sammanfattning : The objective of this paper is to analyze why and how some texts leave us with a feeling of uncertainty, here called "the effect of uncertainty". The analysis is based on a comparison of "Olingiris" by Samanta Schweblin. "La culpa es de los tlaxcaltecas" by Elena Garro and finally "El árbol" by María Luisa Bombal. LÄS MER

 5. 5. Lömska demoner i drömska domäner : Representationer av fiktiva bibliotek och bibliotekarier i dataspel

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Richard Holmström; [2019]
  Nyckelord :Video Games; Libraries; Librarians; Representations; Stereotypes; Fantasy; dataspel; bibliotek; bibliotekarier; representationer; stereotyper; fantasy;

  Sammanfattning : Introduction. Stereotypical representations of libraries and librarians in popular culture and media have been a cause of concern for decades. Nevertheless, representations of fictional libraries and librarians in video games have so far been ignored by scholars. This thesis aims at an initial mapping of this uncharted territory. LÄS MER