Sökning: "Genrespecifikt"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Genrespecifikt.

 1. 1. PRIORITERINGSSYSTEM I ADAPTIV MIXNING : En studie om sambandet mellan genre och en tydlig ljudmix

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Julia Siljebo; [2023]
  Nyckelord :Adaptiv mixning; Genre; ARPG; prioriteringssystem; spelljud; immersion;

  Sammanfattning : Teorier inom psykoakustik, ljudens funktion i spel och modeller för kategorisering av ljud lägger en grund för definitionen av ljud som kommunikation. Verktygen för adaptiv mixning tycks bristfälliga för en kommunikativ ljudbild utan estetiska kompromisser. LÄS MER

 2. 2. Vad är det jag hör – Vad är det du gör? : vokal uppförandepraxis inom olika genrer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Katrina Hedén; [2016]
  Nyckelord :sång; sångstil; folksång; klassisk sång; rocksång; musikaliskt uttryck; uppförandepraxis; musikgenre; genrespecifik; sångpedagogik;

  Sammanfattning : Hur kan vi veta vad det är för slags musik vi hör? Vad är det som är det typiska i varje genre och som gör dem så unika? Hur kan vi veta hur vi ska sjunga i olika genrer för att få den speciella fraseringen, utsmyckningarna, vokalljudet och svänget? Denna studie undersöker vokal genrespecifik uppförandepraxis i folksång, klassisk sång och rocksång, samt hur sångpedagoger uppfattar sig arbeta med sångelever inom respektive genre. Intervjuer med verksamma sångpedagoger har genomförts. LÄS MER

 3. 3. Grabability - att utforma ett bokomslag som fångar köparens uppmärksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Persson; Johan Berntsson; [2015-06-23]
  Nyckelord :Grabability; Bokomslag; Impulsköp; Deckare; Marknadsföring; Genrespecifikt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER