Sökning: "Gentrifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet Gentrifiering.

 1. 1. Renovering av allmännyttan : En studie om hur allmännyttiga bostadsbolag förhåller sig till hyreshöjningar vid renoveringar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Simon Starlid; André Erlandsson; [2022]
  Nyckelord :Public housing companies; Renovation; Allmännyttan; Renovering;

  Sammanfattning : Studien tar avstamp i en debattartikel som handlar om renovering, av framförallt miljonprogrammen, och om människor som tvingas flytta på grund av höjda hyror som följd. Mycket av allmännyttans bostäder byggdes under 60- och 70-talet och har idag ett renoveringsbehov. LÄS MER

 2. 2. En studie om Kulturljudzon i Malmö : kulturens roll i hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Fanny Arulf; Sujaila Scott; [2022]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; kulturell hållbarhet; Kulturljudzon; stadsförnyelse; integration; kulturplanering; mötesplatser; stadsprofilering; gentrifiering; Malmö;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att förstå relationen mellan kultur och hållbar stadsutveckling. Detta genom en exempelstudie av stadsutvecklingsinitiativet Kulturljudzon i Malmö samt en litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. En hållbar tillväxt av Umeå kommun : med avseende på bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Linn Holmström; [2022]
  Nyckelord :Segregation; boendesegregation; hållbar utveckling; Umeå kommun; upplåtelseformer; bostadsförsörjningen; blandningsstrategier; gentrifiering; bostadsbrist;

  Sammanfattning : A Sustainable growth of Umeå city : with regards to the housing market All municipalities in Sweden have their own planning sector and are in charge of controlling and deciding how they want to develop the city. A crucial part of the municipality planning is involving ecologic, social and economic sustainable components to it. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av konst i det offentliga rummet : en studie om hur konstnärliga uttryck bidrar till platsidentitet i Hornstull

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Moa Bergek; [2022]
  Nyckelord :offentlig konst; gatukonst; platsidentitet; gentrifiering; Hornstull;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur området Hornstull i Stockholm upplevs utifrån olika konstnärliga uttryck som återfinns i det offentliga rummet. Uppsatsen söker även svar på hur konsten påverkar platsidentiteten samt hur konstens olika avsändare och intentioner uppfattas av de personer som bor och vistas i området. LÄS MER

 5. 5. Myten om Åre : En semiotisk multimodal textanalys av platsvarumärket Åre

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emilia Finné; Jenny Kästel; [2022]
  Nyckelord :gentrification; tourism; place brand; social class; Åre; gentrifiering; turism; platsvarumärke; klass; Åre;

  Sammanfattning : I egenskap av att vara en av Sveriges största turistorter lockar Åre cirka en miljon besökare per år. För många handlar orten om skidåkning och turismen bidrar med många jobbmöjligheter till den jämtländska byn som ofta beskrivs som lilla Stockholm. LÄS MER