Sökning: "Genus film"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden Genus film.

 1. 1. Genus, feminism och hämnd i esoterisk post-horror : En operationalisering av feministisk skräckfilmsteori på post-horror från 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jakob Eng; [2021]
  Nyckelord :esoterism; post-horror; feminism; könsroller; genus; skräck; häxor;

  Sammanfattning : I denna uppsats operationaliseras feministisk skräckfilmsteori på tre nyproducerade filmer ur en filmtyp som kommit att kallas bland annat post-horror. Teorier och koncept ur Carol J. LÄS MER

 2. 2. Mulan: lotusblomma eller kampsportsmästare? : En kvalitativ jämförande semiotisk studie av filmerna Mulan (1998) och Mulan (2020) ur ett genus- och kulturperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Leila Mehmedovic; Hedvig Westman; [2021]
  Nyckelord :Mulan; Disney; ideology; culture; gender; stereotypes; semiotics; China; Mulan; Disney; ideologi; kultur; genus; stereotyper; semiotik; Kina;

  Sammanfattning : Studien ‘’Mulan: lotusblomma eller krigshjälte?’’ avser att jämföra manliga och kvinnliga karak­tärers samt den kinesiska kulturens representation i Disneys filmer Mulan (1998) och Mulan (2020) för att se vilka likheter och skillnader som finns i representationerna. Karaktä­rer­na och kulturen kommer att analyseras utifrån genus- och asiatiska stereotyper. LÄS MER

 3. 3. The door's open, but the ride ain't free : En studie av den stereotypa ensamresenären och hur resande kvinnor förhåller sig till det narrativet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Johanna Wester; [2021]
  Nyckelord :etnologi; resenäring; turism; narrativ; berättelse; genus; kön; makt; bild; film; feminism; reklam;

  Sammanfattning : This ethnological bachelor level essay investigates how the travel and film industry portrays women travelling alone, and the possible effect that portrayal has on women who might be prone to do just that. My thesis is that some established truths are hinted at when it comes to both travel advertising and Western popular culture, such as the classical vagabond being a man. LÄS MER

 4. 4. Kärlekens alla vinklar : En studie om framställningen av kärlek i svensk film mellan tidsperioden 1932-2011

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Penny Salomonsson; [2021]
  Nyckelord :Love; attraction; romance; characteristics; gender roles; Kärlek; attraktion; romantik; egenskaper; genusroller;

  Sammanfattning : Title: All angels of love – A study about the representation of love in Swedish film between the period 1932-2011  Subject: Sociology Author: Penny Salomonsson The purpose of this study is to form an understanding regarding what love is in Swedish love movies from 1932 to 2011. Previous studies have shown that love has gone from being a couple thing to be about the individual. LÄS MER

 5. 5. Barbie och Representation av Kvinnor : En narrativ och semiotisk visuell analys av femininitet i Barbiefilm.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Elin Eckernäs; [2021]
  Nyckelord :Gender; Barbie; Mattel; representation; femininem gender roles; stereotypes; hyperfemininity; Barbie Princess Adventure; gender difference; postfeminism; feminism; animated movie; Genus; Barbie; Mattel; representation; femininitet; könsroller; stereotyper; hyperfemininitet; Barbie Princess Adventure; genusskillnader; postfeminism; feminism; animerad film;

  Sammanfattning : Denna undersökning granskar hur representationen av de kvinnliga karaktärerna sker i Barbiefilmen Barbie Princess Adventure (2020). Granskningen genomfördes genom två separata analyser, en narrativ analys av filmen och en semiotisk visuell analys av de kvinnliga karaktärerna. LÄS MER