Sökning: "Genusgörande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Genusgörande.

 1. 1. "Varför gav ni mig ett könsneutralt namn era jäkla queertroll?" : En kvalitativ undersökning om hur lesbiska föräldrar förhåller sig till samtida genusnormer i uppfostran av sina barn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Vilja Nyman; [2019]
  Nyckelord :Genusgörande; genusnormer; genus i barnuppfostran; samkönade föräldrar; lesbiska föräldrar; lesbiska familjer;

  Sammanfattning : In this thesis, I explore how lesbian parents in Sweden relate to norms about gender expression and identity when parenting their children. Through semi-structured interviews with six lesbian parents on their gendered parenting practices I explore how norms regarding gender expression and gender identity are present in and affect the choices they make when raising their children. LÄS MER

 2. 2. Genusgörande i en teknologisk miljö : En genusvetenskaplig undersökning av avdelningen Mikro- och nanosystem vid Kungliga Tekniska högskolan

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Anna Hegrad; [2015]
  Nyckelord :Gender equality; technology; doing gender; focus groups; gender bias;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine how gender is produced in a contemporary technological sphere. I am examining a department called MST within the School of Electrical Engineering at The Royal Institute of Technology (KTH) primarily by focus group interviews and in depth interviews with a doing gender perspective. LÄS MER

 3. 3. Champagneselfies och förevigade barrundor : En kvalitativ studie om hur genus görs i alkoholdiskursen på Instagram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Miriam Lindeborg; Sarah Milander Yazdanpanah; [2015]
  Nyckelord :Instagram; alkohol; semiotisk bildanalys; socialkonstruktivism; Judith Butler; Erving Goffman; könsnormer; genusteori;

  Sammanfattning : Användandet av medier har i takt med teknologins framväxt eskalerat, och somliga medieteoretiker hävdar att bl.a. medier bidrar till att både skapa och upprätthålla diverse normer – däribland könsnormer. LÄS MER

 4. 4. Fängslande ord Om genusgörande i BUP-socionomers psykosociala utredningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ann-Katrin Bjersing; [2012-03-20]
  Nyckelord :Children; gender; narratives; textual analysis; discourse analysis; therapist; Barn; kön; genus; berättelser; textanalys; diskursanalys; terapeut;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how girls and boys are described by social workersin psycho-social assessments in child and adolescent psychiatry. The questions at issue wereif girls and boys are described in different ways and if gender related patterns could be found.The study was both qualitative and quantitative. LÄS MER

 5. 5. Kulturarv på blodigt allvar : Genus och historiebruk i tv-serien True Blood

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Maria Svensson; [2011]
  Nyckelord :historiebruk; kulturarv; historiemedvetande; vampyrer; genus; sexualitet; True Blood;

  Sammanfattning : I denna studie har jag undersökt hur historiebruket i form av reproduktion av kulturarv ser ut i populärkulturen, närmare bestämt HBOs populära tv-serie True Blood och kopplar samman detta med hur vi ser på det föränderliga förflutna och därmed utvecklar vårt historiemedvetande. Uppsatsen står på tre ben och vilar på perspektiv där det första behandlar att man genom att se på reproduktionen av kulturarv kan finna samtidens idéer kring vad som är viktigt (meningsbärande), hur populärkulturen imiterar och återanvänder myter och därför kan anses vara en historisk källa värd att fokusera på samt historia som identitetskapande. LÄS MER