Sökning: "Genuskontrakt"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade ordet Genuskontrakt.

 1. 1. Den historiska romanen - underhållning eller medium för kvinnokamp? : – Genuskontrakt och nutidsanalogier i Räkna hjärtslag och Döda kvinnor förlåter inte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnéa Thorén; [2024]
  Nyckelord :Historisk roman; Katarina Wennstam; Katarina Widholm; genus; genuskontrakt; nutidsanalogi; historiebruk.;

  Sammanfattning : De romaner som ligger till grund för analys i denna uppsats är Katarina Widholms Räkna hjärtslag (2021) och Katarina Wennstams Döda kvinnor förlåter inte (2023). Syftet med undersökningen är att se hur Widholm och Wennstam gestaltar genus i sina romaner, samt hur gestaltningen svarar mot en samtida problematik. LÄS MER

 2. 2. Galen eller levande begravd inompatriarkala strukturer? : – En komparativ studie av motivet den galna kvinnan i gotisk litteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Evelina Gustafsson; [2024]
  Nyckelord :Victoria Mas; De galna kvinnornas bal; den galna kvinnan; galenskap; hysteri; female gothic; patriarkala strukturer; genuskontrakt; genussystem;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera hur Victoria Mas roman De galna kvinnornas bal (2022) anspelar på traditionen female gothic och motivet den galna kvinnan i en kontext av 1800-talets patriarkala strukturer. Romanen studeras därför i relation till Charlotte Brontës Jane Eyre (1847), Charlotte Perkins Gilmans The Yellow Wallpaper (1892) och Selma Lagerlöfs Spökhanden (1898), för att urskilja hur motivet den galna kvinnan har använts i 1800-talets klassiska gotiska litteratur, och om några signifikanta skillnader förekommer i Mas (2022) moderna roman. LÄS MER

 3. 3. ”Grabbarna kan inte hantera penslar”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :My Ancar; Linnea Stålsmeden; [2023-10-23]
  Nyckelord :Bildskapande; Genus; Kön; Jämställdhet; Intersektionalitet; Fritidshem; Konstruktivism; Genuskontrakt; Lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie behandlar bildskapandet i fritidshemmet i relation till ett genusperspektiv. Syftet med studien är att undersöka bildskapandet i fritidshemmet med fokus på ett genusperspektiv utifrån lärares beskrivningar av sina erfarenheter och utmaningar. LÄS MER

 4. 4. En medveten undervisning? : Lågstadielärares strategier för att möta utmaningarna med att föra en genusmedveten religionskunskapsunderviningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Elin Medeen; Frida Berg; [2023]
  Nyckelord :Religionskunskapsundervisning; genus; kön; abrahamitiska religioner;

  Sammanfattning : Tidigare forskningsstudier presenterar resultat som visar på att kunskapskraven för religionskunskap skiljer sig från läroplanens övergripande uppdrag (Anderström, 2017, s. 13, 125). LÄS MER

 5. 5. “/. /This generation is ready to change/. /” : En diskursanalytisk studie om kvinnans konstruktion, positionering och plats samt hennes budskap kring dessa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amelie Florin; [2023]
  Nyckelord :genus; makt; konstruktion; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur yngre kvinnor konstruerar sociala kategorin ´kvinna´, positioneringen av kvinnan gentemot mannen samt vilket/vilka politiska budskap som yttras kring kvinnan i dagens samhälle. Det empiriska materialet består av transkriberade låttexter av kvinnor i 20–30 års åldern inhämtande från kontexten av sociala media plattformen Tiktok. LÄS MER