Sökning: "Genuskontrakt"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade ordet Genuskontrakt.

  1. 1. Kvinnorna i Uddeholm AB:s personaltidningar 1947–1982 : Från hemmafru till arbetare

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Maja Köhler; [2023]
    Nyckelord :genus; genuskontrakt; arbete; Uddeholm AB; kvinnor; personaltidning; kvinnliga arbetare;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den kvinnliga arbetaren, specifikt hur kvinnor gått från att vara främst en hemmafru till att också bli en arbetare. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera framställningen av kvinnors roll på Uddeholm AB genom företagets personaltidning. Åren som är aktuella i uppsatsen är 1947–1982. LÄS MER

  2. 2. “Vad gör en liten tjej här?” : En kvalitativ studie om fackligt förtroendevalda kvinnor i mansdominerade branscher

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Fanny Fischer Ohlsson; My Hansson; [2022]
    Nyckelord :Trade union; union elected; working women; male-dominated occupations; occupational segregation;

    Sammanfattning : Sweden is ranked as one of the five most equal countries in the world. Despite this, there arestill some areas for improvement. There is a distinct gender-segregated labor market inSweden, which is mainly seen in the working professions, where there is also an overrepresentationof men in trade unions. LÄS MER

  3. 3. Normkreativa bilderböcker : - Hur lärare kan synliggöra och motverka könsnormer via bilderböcker och högläsning i klassrummet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Sara Petersson; [2022]
    Nyckelord :Normkreativitet; bilderböcker; Maria Nikolajeva; Yvonne Hirdman; normbrytande; högläsning; värdegrundsarbete; genus; motsattsschema; genuskontrakt;

    Sammanfattning : Uppsatsen analyserar de tre bilderböckerna Kenta och barbisarna (2007) av Pija Lindenbaum, Mysteriet bland höghusen (2019) av Helene Forss och Bara Rumpor (2019) av Annika Leone ur ett genusperspektiv med utgångspunkt i värdegrundsarbetet. Syftet med uppsatsen är att se hur bilderböcker kan användas som ett verktyg för att skapa förståelse för varandras olikheter. LÄS MER

  4. 4. "De vet inte riktigt vad det är de vill läsa, men de vet att de måste." : En intervjustudie om pojkars skönlitterära läsmotivation

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Elin Du Bois; Fanny Edlund; [2022]
    Nyckelord :Motivation; skönlitteratur; sociokulturell teori; genuskontrakt; pojkar; läsning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  5. 5. Barnböcker ur ett genusperspektiv : En text och bildanalys av de böcker som högläses för elever i årskurs F-3

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Sofia Ekelund; Alexsandra Blegel; Emelia Jangstål Bäckman; [2022]
    Nyckelord :genus; böcker; skönlitteratur; högläsning; könsrepresentation; könsmönster; barnböcker;

    Sammanfattning : This study was conducted with the aim to make gender representation visible in books that are being read-aloud to pupils in the grades 0-3. The study was based on two questions: “What does the representation of gender look like in the books that are being read aloud to the pupils?” and “What does the figuration of the books' characters look like from a gender perspective?”. LÄS MER