Sökning: "Genuskontraktet"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet Genuskontraktet.

 1. 1. Kvinnligt ledarskap i en värld av manliga ledare : En jämförande fallstudie mellan Margaret Thatchers och Anna Kinberg Batras politiska karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nelly Jenbrant; [2021]
  Nyckelord :Margaret Thatcher; Anna Kinberg Batra; Genuskontraktet; Könsmaktsordning; Kvinnligt politiskt ledarskap; Kvinnlig underrepresentation; Yvonne Hirdman; Jane S Jensen;

  Sammanfattning : This essay examines two different female political leaders' ways to top positions. Even though it is over a century since women received voting rights in both the United Kingdom and Sweden, quite few women leaders have reached top positions. LÄS MER

 2. 2. Välkomna teknikens kvinnor? : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser och erfarenheter inom Kunliga Teknska Högskolans civilingenjörsutbildningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rebecka Wahlberg; Jenny Bäckvall; [2020]
  Nyckelord :Civilingenjörsutbildningar; genuskontraktet; genussystemet; kvinnliga civilingenjörer; Kungliga Tekniska Högskolan; könsfördelning; könsminoritet; socialkognitiva karriärutvecklingsteorin;

  Sammanfattning : Kvinnors underrepresentation på civilingenjörsutbildningarna har länge varit ett omdiskuterat ämne världen över och inte minst i Sverige. Att öka andelen kvinnor på civilingenjörsutbildningar är viktigt såväl ur ett jämställdhetsperspektiv som ur ett kompetensförsörjningsbehov. LÄS MER

 3. 3. "Men lilla gumman, kan du verkligen det här?" : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att arbeta i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Lövmark Ek; Therese Holtlund; [2020]
  Nyckelord :arbetsklimat; genussystem; jämställdhet; machokultur;

  Sammanfattning : Byggbranschen har en historia av att vara en av de allra mest mansdominerade branscherna i Sverige. På mycket mansdominerade platser finns det ofta en kultur, machokultur, som leder till att de få kvinnor som finns i branschen väljer att lämna. LÄS MER

 4. 4. Spelar några kvinnliga nyanser bland en stor grupp av män någon roll? : En komparativ studie av Markaryd- och Ljungby kommuner från 1971 till millennieskiftet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Evelina Engqvist; [2020]
  Nyckelord :Gender; Genussystemet; Genuskontraktet; Närvarons politik; Kvinnorepresentation;

  Sammanfattning : About a hundred years ago, Sweden became a democracy when women could vote. But what has happened since then? This study aims to investigate how the democratization process has developed with a gender perspective and in a municipal context. LÄS MER

 5. 5. Kvinnan enligt Sverigedemokraterna En kritisk diskursanalys av Sverige-kuriren, SD-Kuriren och SD:s åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Zientara Mikael; Mikael Zientara; [2020]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Genus;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte har varit att studera hur SD:s kvinnosyn förändrats sedan partiet grundades genom en kritisk diskursanalys av SD:s partiorgan Sverige-kuriren (1988–1991), SD-Kuriren (1991–1999) och SD:s åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen (2014). Syftet har realiserats genom en analys av det empiriska materialet där professor Yvonne Hirdmans teori om genussystem och genuskontrakt fungerat som teoretisk utgångspunkt, tillsammans med Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som fungerat som metod för studien. LÄS MER