Sökning: "Genusordning"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet Genusordning.

 1. 1. Nyplantering : Om NYKS-nätverkets arbete med att förändra den maskulint kodade skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Agnes Svedberg; [2020]
  Nyckelord :occupational culture; occupational identity; gender; forestry sector; interest organization; yrkeskultur; yrkesidentitet; genus; skogsbranschen; intresseförening;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett samhälle där vissa yrken och branscher av tradition betraktas som maskulina respektive feminina. En bransch som idag är tydligt maskulint kodad och manligt dominerad är den svenska skogsbranschen. LÄS MER

 2. 2. Var är kvinnorna? : En analys av läromedel i historia ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Hilena Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolan har ett uppdrag att jobba mot traditionella könsmönster och verka för jämställdhet och människors lika värde. Läromedel och främst läroböcker hargenerelltgenom tidernaoch än idag en stark ställning i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Trassel i genusdjungeln : En studie i förskollärares förhållningssätt till genus och normer i barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Hanna Damm; Malin Holmer; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; Barnböcker; Genus; Förskola; Barn;

  Sammanfattning : Denna studie kombinerar genus och barnböcker för att problematisera hur några förskollärare förhåller sig till genus och om deras resonemang avspeglar sig i de böcker de väljer ut till sin förskoleavdelning. Studien utgår från feministisk poststrukturalism men vi använder även Hirdmans genusordning som analysverktyg. LÄS MER

 4. 4. Lärares föreställningar om kön i bildklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emelie Grundström; Meitreya Sjöbergh; [2019]
  Nyckelord :gender;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ökad kunskap kring hur lärares könsroller framträder i klassrum och i undervisning av manliga och kvinnliga lärare. Med en genusteoretisk utgångspunkt analyseras begreppen kön, könsroller och genus utifrån bland annat Butler (2007), Hirdman (2003) samt Connell (2006). LÄS MER

 5. 5. "Till och med ett ja kan vara ett nej" : En kvalitativ studie om ungdomars förståelse av våldtäkt och frivillighet till sex

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Molly Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Våldtäkt; Ungdomar; Genusnormer; Genusordning; Maskulinitet; Femininitet; Fokusgrupper;

  Sammanfattning : Våldtäkter som begås av en person som offret är bekant med drabbar oftast unga kvinnor. Sällan blir någon dömd för dessa våldtäkter då det är vanligt att gärningsmannen hävdar att offret samtyckt till sex. LÄS MER