Sökning: "Genusstudier"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Genusstudier.

 1. 1. A Girl's Journey : Hermione Granger's Road towards Independence

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Hallén; [2019]
  Nyckelord :J.K. Rowling; Harry Potter; Hermione Granger; Feminist theories; Stereotypes; Gender; Traditional gender roles; J.K. Rowling; Harry Potter; Hermione Granger; Feministiska teorier; Stereotyper; Kön; Traditionella könsroller;

  Sammanfattning : In this essay, J.K. Rowling’s series about Harry Potter is analyzed by the use of feminist theories and gender studies. The main aim of the essay is to examine how Hermione Granger is portrayed. LÄS MER

 2. 2. Det befriande ansvarets paradox : En genusvetenskaplig studie av detfeministiska jämlikhetsinitiativet #killmiddag

  Master-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Josefin Olsson; [2018]
  Nyckelord :Gender Equality; Consultants; #killmiddag; Conversations; Intimacy; Neoliberalism; Discourse analysis; Feminism; Identity politics; Jämställdhet; Konsulter; #killmiddag; Samtal; Intimitet; Nyliberalism; Diskursanalys; Feminism; Identitets politik;

  Sammanfattning : Currently, men’s responsibility is the focus of much of the public talk on gender equality in Sweden.This has given rise to a number of organisations carrying the overall ambition to include menin what has traditionally been regarded as a women´s issue. LÄS MER

 3. 3. "Such a thing to waste words on" : Genus, sexualitet och Beloved i Robin Hobbs The Realm of the Elderlings

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Julia Hallgren Sanderson; [2018]
  Nyckelord :Robin Hobb; Fantasy literature; Queer theory; Non-binarity; Gender studies; Identity; Robin Hobb; Fantasy; Queerteori; Icke-binaritet; Genusstudier; Identitet;

  Sammanfattning : In fantasy literature, representations of gender and sexuality outside of the heteronormative binary have historically been limited. Although queer fantasy is on the rise, depictions of non-conformational identities are still rare and far in-between. LÄS MER

 4. 4. Ett land att förälska sig i : Diskurser om kön, nation och sexualitet i Försvarsmaktens reklamer

  Master-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Malin Josefsson; [2018]
  Nyckelord :The Swedish Armed Forces; inclusion; diversity; militarism; safety; LGBTQ; feminism.;

  Sammanfattning : In 2018, the compulsory military service will be reinstated in Sweden and will, for the first time, be comprised of both men and women. The Swedish Armed Forces are looking to raise their diversity and wants to reflect the population of the Swedish society and are therefore working actively with their marketing to reach groups that have previously been excluded. LÄS MER

 5. 5. ”Folk som är som mig har inte nämnts” : Kvinnliga gymnasieelever med en utomeuropeisk bakgrund om upplevelsen av den manliga och eurocentriska kanon inom historieundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Karolina Szewczyk; [2018]
  Nyckelord :intervjustudie; gymnasieskolan; historiedidaktik; genus; genusstudier; etnicitet; kanon; eurocentrism; Orientalism; Det andra könet; Said; de Beauvoir; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med den här intervjustudien är att belysa hur sju kvinnliga gymnasieelever med en utomeuropeisk bakgrund upplever och förhåller sig till den eurocentriska och manliga kanon inom historieundervisningen. Metoden som har använts är semistrukturerade djupintervjuer med en teoretisk utgångspunkt i grundad teori samt existentiell hermeneutik. LÄS MER