Sökning: "Genusvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 597 uppsatser innehållade ordet Genusvetenskap.

 1. 1. Giftiga män på farliga platser : En kvalitativ studie om toxisk maskulinitet i skräckfilmserien Saw

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Simone Hansson Forsman; [2022]
  Nyckelord :filmanalys; närläsning; Saw; genusvetenskap; hegemoni; skräckfilm; könsroll; toxisk maskulinitet; norm; mansroll; tortyrporr;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att analysera hur ett extremt uttryck för hegemonisk maskulinitet påverkar olika rollfigurer och deras beslutsfattande i filmen Saw II. Filmen har analyserats utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv med fokus på maskulinitetsstudier. LÄS MER

 2. 2. Fallna Filadelfia : En kvalitativ undersökning kring Knutby Filadelfias utveckling från en ”vanlig” Pingstförsamling till en så kallad ”sekt”

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Nagham Kourie; [2022]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; sekter; kulter; Knutby Filadelfia; hjärntvättning; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Feministisk korantolkning : En analys över framträdande kvinnliga koranuttolkare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Isabell Yousif Barkarmo; [2022]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; Koranen; Koranuttolkning; Feminism; Feministisk korantolkning; Genus; Aysha Hidayatullah; Asma Barlas; Keshia Ali; Amina Wadud;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ansiktshot i klassrummet : En mikrostudie av skarpa ansiktshot under lektionstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Fanny Almén; [2022]
  Nyckelord :classroom management; conversation analysis; face; face-threatening acts; institutional conversations; politeness theory; ansikte; ansiktshot; artighetsteori; institutionella samtal; klassrumsordning; samtalsanalys;

  Sammanfattning : This essay aim to examine face-threatening acts (FTA) during two lessons with a group of students in class 9 in Sweden. The purpose of the study is to identify and analyze sharp face-threatening acts, how they emerge in the classroom and whatkind of strategies the teacher uses to maintain classroom management. LÄS MER

 5. 5. "Barn nakna i en plaskdamm?! Hallå?!" : En studie om appen Instagram med fokus på genus, fankulturer och parasociala relationer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Clara Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER