Sökning: "Genusvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 518 uppsatser innehållade ordet Genusvetenskap.

 1. 1. "Det är inte så att vi sammankopplar de här ärendena" : En kvalitativ studie om medias framställning av mäns sexualiserade våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Felicia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Våldtäkt; misstänkt våldtäkt; mäns våld mot kvinnor; framställning av mäns våld mot kvinnor; samhällsstruktur; idealiskt offer; makt; kontroll- och maktbehov; underordnad;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka framställningen och ansvarsfördelningen av kvinnor och män i mediers rapportering av mäns våld mot kvinnor. Med grund av Metoo-rörelsen anser jag att det idag finns en samhällelig gemensam medvetenhet och förståelse av mäns våld mot kvinnor, som bör framgå i rapporteringen om våldet. LÄS MER

 2. 2. "Det är nödvändigt att formulera ramar" : En kritisk diskursanalys av Skolverkets stödmaterial Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Emelie Hedvall; [2020]
  Nyckelord :sex education; special school; Skolverket; crip theory; critical discourse analysis; sexuality; disabilities;

  Sammanfattning : The aim for this study is to examine the educational material ​Sex- och samlevnadsundervsining i särskola (2014), directed to teachers in schools for children with disabilities. The material is produced by Skolverket (the Swedish National Agency for Education) and aim to support teachers in their sexuality education classes. LÄS MER

 3. 3. Klimatanpassningars inverkan på jämställdhet : En kvalitativt jämförande textanalys av Stockholms, Göteborgs och Malmös översiktsplaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Ylva Bech; [2020]
  Nyckelord :gender; climate; adaption; genus; klimat; stadsplanering;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks klimatanpassningars eventuella påverkan på jämställdhet i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö genom en kvalitativ textanalys av städernas översiktsplaner. Analysen utgår ifrån tre kategorier som identifierats genom närläsning av översiktsplanerna och teorin om genussystemet. LÄS MER

 4. 4. Intellektuella horor och Daddy’s Girls : – om skeva flickor, femininitet och sexualitet i Sara Stridsbergs pjäs Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Thea Ahlgren; [2020]
  Nyckelord :Sara Stridsberg; femininet; skevteori; skeva flickor; gurlesk; genusvetenskap; genus; queer; queer läsning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Slöjförbudet i Skurups kommun : En diskursanalys av argumentationer för slöjförbudet i Skurups kommun

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Susanna Thorell; [2020]
  Nyckelord :The veil; The ban of the headscarf; feminism and the veil; Islam in Sweden; Islam in Europe;

  Sammanfattning : This essay examines the arguments behind the ban of the headscarf in schools in Skurups county that the Swedish Democrats/Sverigedemokraterna (a party in the Swedish Parliament) submitted. The motion was voted through in Skurups county with help of Moderaterna and the local Skurupspartiet. LÄS MER