Sökning: "Geografi"

Visar resultat 1 - 5 av 1551 uppsatser innehållade ordet Geografi.

 1. 1. Brottsbekämpningens geografi : Effektivisering av utryckningstider i Uppsala genom lokalisering av polisstationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Martin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Polisstation; Brottslighet; Utryckningstid; Nätverksanalys; Gottsunda;

  Sammanfattning : Vid planering av polisstationer är det viktigt att utvärdera den rumsliga lokaliseringen, vilket kräver en mängd information om brottslighetens geografi. I Uppsala finns endast ett polishus, men det har länge diskuterats att bygga en ytterligare polisstation i Gottsunda. LÄS MER

 2. 2. Miljöjournalistikens David och Goliat : En kvantitativ innehållsanalys av hur Greta Thunberg och Donald Trump har gestaltats i klimatfrågan i svenska tidningar under 2019

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Frida Nordin; Anna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Greta Thunberg; Donald Trump; gestaltningsteorin; personifiering; det polariserade medielandskapet.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur två av klimatdebattens största opinionsledare, Greta Thunberg och Donald Trump, har gestaltats i svenska tidningar under 2019. Frågeställningar: I vilken utsträckning finns det en relation mellan om Greta Thunberg och Donald Trump framställs positivt och negativt i förhållande till tidningens politiska färg? Vilka, om några, skillnader finns det i hur Greta Thunberg och Donald Trump har gestaltats i klimatfrågan i svenska tidningar under 2019? Teoretiskt ramverk: Det polariserade medielandskapet, gestaltningsteorin, dagordningsteorin och personifiering. LÄS MER

 3. 3. Hållbara universitet? : En jämförelse mellan resepolicys och flygresor på svenska statliga universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Eva Andersson; [2020]
  Nyckelord :klimat; universitet; flygresor; resepolicy; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker flygresor vid svenska statliga universitet genom att jämföra resepolicys med verkliga utfall av koldioxidutsläpp. Reseriktlinjer hos Sveriges 15 statliga universitet har undersökts, och resepolicyerna har kvantifierats med hjälp av ett kodningsschema. LÄS MER

 4. 4. Towards sustainable communities: Food sharing as an instrument to reduce food waste : An analysis of retailers and consumers in Östersund

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Bente Klüppelholz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Innehållet och lärarstudenterna : Lärarstudenters innehållsval, examinationsformer och bedömningar under sin verksamhetsförlagda utbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Annie Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Verksamhetsförlagd utbildning; lärarutbildning; geografi; lärarstudenter; innehållsval;

  Sammanfattning : Geografiämnet har förändrats kontinuerligt under tiden det varit ett ämne i de svenska skolorna. De ämnen och frågor som varit aktuella i samhället har influerat ämnet och skapat ett tidsenligt innehåll som är tvärvetenskapligt vilket väcker många elevers intresse. LÄS MER