Sökning: "Geografiska informationssystem GIS"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden Geografiska informationssystem GIS.

 1. 1. GIS som beslutsunderlag : utvärdering av multikriterieanalyser utifrån AHP och WLC

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :William Wirsén; Axel Caesar; [2022]
  Nyckelord :Geographic information system; Rating suitable locations; Analytic hierarchy process; Weighted linear combination; Residential site selection; Geografiska informationssystem; Rating suitable locations; Analytic hierarchy process; Weighted linear combination; Platsval för bostäder;

  Sammanfattning : Multifunktionella aspekter och flerdimensionella problem öppnar upp för användandet av geografiska informationssystem (GIS) vid beslutsfattande. Ett användningsområde i GIS är möjligheten att ta fram lämpliga områden, det innebär områden där flera lämpliga aspekter stämmer överens med varandra. LÄS MER

 2. 2. If war comes, where do I go? : Analyzing accessibility to shelters in Sweden using GIS

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Esther Eliasson; [2022]
  Nyckelord :Shelters; Sweden; Stockholm County; Civil defense; Accessibility; GIS; Location-allocation; Skyddsrum; Sverige; Stockholms län; Civilförsvar; Tillgänglighet; Geografiska informationssystem;

  Sammanfattning : Shelters have been a significant part of the Swedish civil defense for a long time. In times of war in Europe, questions have been raised regarding the 64,000 shelters in Sweden and the civil population’s access to them. LÄS MER

 3. 3. Digitala planeringsverktyg för tillgänglighetsanalys : Orsaker till implementeringsluckan mellan forskning ochsamhällsplanering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Chester Quaresmini Köhler; Dexter Maric Larsson; [2022]
  Nyckelord :Accessibility; space syntax; place syntax; public transport; planning tools; Tillgänglighet; space syntax; place syntax; kollektivtrafik; planeringsverktyg;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har varit en drivkraft för planerare att effektivt använda geografiska informationssystem (GIS) som ett verktyg för att förstå tillgång och närhet till stadens målpunkter. Samtidigt har forskare uppmärksammat en implementeringslucka mellan forskare, utvecklare och slutanvändare inom digitala planeringsverktyg. LÄS MER

 4. 4. Automatisering av markbedömning för nya kraftledningar med GIS : Metodutveckling med MKA

  M1-uppsats,

  Författare :Anton Bondesson; Lisa Wessman; [2022]
  Nyckelord :GIS; MCA; WLC; FME; ArcGIS Pro; Power lines; GIS; MKA; WLC; FME; ArcGIS Pro; Kraftledning;

  Sammanfattning : The Swedish power grid is facing challenging times to cope with the transition to green renewable energy and to ensure safe and sustainable transportation through the country. The need to upkeep with maintenance and reconstruction as well as construction of new power lines requires planning and overhead power lines require extensive areas of safe zones below the power lines. LÄS MER

 5. 5. GIS-Analys av effekten vid stormflod/ havsnivåhöjning, Morupstrakten, Halland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Danny Wong; [2022]
  Nyckelord :Stormflod; havsnivåförändringar; Morup; Halland; GIS; erosion; klimatförändringar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Havsnivåhöjning och förhöjda vattenstånd som stormfloder är begrepp som kan kopplas till ökad erosionsrisk, översvämningsrisk och förändrade kuststräckor. Medelvattenståndet i haven ökar till följd av den globala uppvärmningen. Klimatförändringar leder även till att extremväder som stormar och stormfloder blir allt vanligare. LÄS MER