Sökning: "Geografiskt API"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Geografiskt API.

 1. 1. IoT för samhällsnyttiga tjänster : Designprinciper i praktiken

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Johan Davidsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många samhällsnyttiga tjänster är idag manuella och med låg digitaliseringsgrad. Samhällsnyttiga tjänster finns i olika delar av samhället till exempel inom skola, äldreomsorg, vägnätet, vatten och avlopp och avfallshantering. LÄS MER

 2. 2. Dynamisk visualisering av geo data med html5 och javascript : Optimerade interaktiva webbkartor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Roslund; [2016]
  Nyckelord :GPS; Geografiskt API; Canvas; SVG; HTML5; JavaScript;

  Sammanfattning : Kan användandet av mobiltelefoner användas till positionsangivelser med godtagbar felmarginal? Kan ett mindre frekvent användande av GPS-signal användas för reducerad batteråtgång, och vilken teknik för rendering av grafiskt material belastar mobiltelefonens CPU på minsta sätt? Dessa frågor ställs och undersöks i detta arbete. Med bakgrund i Global Position Systems GPS, utreds positionering med hjälp av satelliter och triangulering av bl. LÄS MER