Sökning: "Geography"

Visar resultat 21 - 25 av 921 uppsatser innehållade ordet Geography.

 1. 21. Students Without Borders? : an analysis of the role of digital media in the lives of international students at Lund University

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Timothy Parker; [2019]
  Nyckelord :International Students; Digital Media; Social Media; Mediatization; Cosmopolitanism; Conviviality; Multiculturalism; Transnationalism; Sweden; Mobility.; Social Sciences;

  Sammanfattning : International students at Lund University are constantly engaged with their mobile devices. Communication conducted through these devices across a variety of digital and social media platforms facilitates a significant amount of everyday communication, on both a local and transnational level. LÄS MER

 2. 22. Mobile Finance and Financial Risk A Study of Mobile Financial Services, its Value Model and the Distribution of Risk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Axel Sievers; [2019]
  Nyckelord :Mobile Financial Services; Avanza; Economic Geography; Finance; Financial transactions; Core; Periphery; Uneven development; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the effects of mobile financial services on the behavior of young adults on the financial market, particularly how mobile financial services effect the distribution of risk amongst consumers. The risk examined are twofold; how the risk of a financial transaction looks like for both the consumer of the financial instrument and the distributor (Avanza) and how the risk assumed in a financial transactions differ for consumers in different geographies (core and periphery). LÄS MER

 3. 23. Metoder för arbete med lokalhistoria

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Axel Szabo; [2019]
  Nyckelord :Lokalhistoria; Historiemedvetande; Historiebruk; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Lokalhistoria är ett återkommande inslag i utbildningen till ämneslärare med ingång i historia på Malmö universitet. Det är dock något som känns förbisett bland verksamma lärare ute på skolorna. Syftet med detta arbete är att undersöka hur ämneslärare i framförallt Malmö arbetar med lokalhistoria i sin undervisning. LÄS MER

 4. 24. Smarter geovisualization tools : a user approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Frida Ulfves; [2019]
  Nyckelord :physical geography and ecosystem analysis; geography; geovisualizations; sense of place; user approach; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Geovisualization tools are continuously becoming more complex. These tools can present vivid and highly accurate representations of the real world. Simultaneously, spatial data is becoming incredibly detailed and the possibilities of interacting with the geovisualization tools are plentiful. Geovisualization tools are indeed powerful. LÄS MER

 5. 25. Att utbilda elever med hjälp av GIS : En studie i hur geografilärare i grundskolans senare år och på gymnasiet använder sig av GIS i undervisningen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :'Håkan' Einarsson; [2019]
  Nyckelord :GIS; GIS;

  Sammanfattning : Seven years ago came a new curriculum in Sweden. It emphasized that the students should be taught GIS (geographical information systems).  This survey was done with the aim of getting to know more about how the geography teachers today work with GIS. LÄS MER