Sökning: "Geometri"

Visar resultat 1 - 5 av 732 uppsatser innehållade ordet Geometri.

 1. 1. Strukturer och värderingar av bevis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Phoenix Björkdahl; [2023-04-18]
  Nyckelord :Geometri; bevis; argumentation; Toulmin; van Hiele; syfte med bevis; lärares värderingar; matematik 2.;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to investigate the structure of Swedish students’ mathematical argumentation and what values teacher show when ranking student solutions. This qualitative study used a clinical, task-based interview (N = 4). LÄS MER

 2. 2. Begreppsanvändning i geometriska resonemang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Adrian Tchini; Azem Segaqa; [2023]
  Nyckelord :Geometry; Duval; Geometric reasoning; Every day and Scientific concepts; Geometri; Duval; Geometriska resonemang; Vardagliga och Vetenskapliga begrepp;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att synliggöra hur elever formulerar geometriska resonemang med utgångspunkt i vardagliga och vetenskapliga begrepp. Studiens syfte motiveras genom de svårigheter eleverna upplever på grund av detta fenomen. LÄS MER

 3. 3. Svenska gymnasieelevers svårigheter med bevis i geometri : En empirisk undersökning med van Hieles teori som ramverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Donna Mach; Nils Strandler; [2023]
  Nyckelord :Geometri; bevisföring; bevis; van Hiele; svårigheter;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker svenska gymnasieelevers bevisföringsförmåga inom geometri med van Hieles modifierade modell som ramverk. Studien bygger på vårt tidigare examensarbete Elevers svårigheter med bevisföring inom geometri (Strandler & Mach, 2022), där internationella studier kring området sammanfattades. LÄS MER

 4. 4. Minimala ytor : Kopplingar till komplex analys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Geometri och fysik

  Författare :Andreas Brimberg; [2023]
  Nyckelord :minimala ytor; komplex analys; differentialgeometri; Weierstrass–Enneper-parametrisering; krökning; medelkrökning; Gaussavbildningen; reguljär yta; isoterm parametrisering; Ennepers yta; Helikoiden; Katenoiden;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar minimala ytor. De är speciella typer av de ytor som studeras i ämnet differentialgeometri, ur vilket uppsatsen tar upp viktiga definitioner och resultat. Redogörelsen leder fram till ett bekvämt sätt att uttrycka den så kallade medelkrökningen, som definitionen av minimala ytor baseras på. LÄS MER

 5. 5. Development and characterization of multi-streams heat exchangers for liquefaction cycle analysis in the contextof hydrogen mobility

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :WULLSCHLEGER LÉA; [2023]
  Nyckelord :Liquefaction cycle; multi-streams heat exchanger; Matlab; PROOSIS; AMESIM; ArianeGroup;

  Sammanfattning : This paper presents the master thesis work done at ArianeGroup on the development and characterization of multi-streams heat exchangers for liquefaction cycle analysis in the context of hydrogen mobility. In 2015, the Paris Agreements aimed at strengthening the global response to the threat of climate change by keeping the temperature rise below 1. LÄS MER