Sökning: "Georg Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Georg Andersson.

 1. 1. Professorn 16 : en historisk privatträdgård 1910

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Victoria Andersson; [2015]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; villaträdgård; Erik Hahr; Art-and-craft trädgård;

  Sammanfattning : Arkitekten Erik Hahr blev 1910 anlitad av professor Carl Georg Björling för att rita hans villa med tillhörande trädgård i Professorsstaden i Lund. Arbetet beskriver och analyserar trädgårdens utveckling ur ett samhällshistoriskt och trädgårdshistoriskt perspektiv, från uppförandet fram tills idag. LÄS MER

 2. 2. Den ärliga tolkningen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joel Andersson; [2014-08-05]
  Nyckelord :interpretation; honesty; music; viola; consciousness; reger; telemann; brahms;

  Sammanfattning : In this thesis I try to find ways to be more independent and conscious in my interpretation of the music which I am playing. To be able to be more sure of myself and my own decisions I try to find methods on how to achieve this. The methods includes reading articles about interpretation, interviewing musicians and interpret and perform music. LÄS MER