Sökning: "Georg Söder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Georg Söder.

  1. 1. Parken och trädgårdarna vid Jordberga gods : dess historia utveckling och framtidsutsikter

    L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

    Författare :Cecilia Ek; Hanna Fors; Daniel Mathiasson; Ulf Persson; [2008]
    Nyckelord :trädgårdshistoria; trädgårdsrestaurering; Jordberga;

    Sammanfattning : Jordberga gods är en pärla på den sydskånska slätten. Gården har gamla anor och omnämns första gången 1355. Godset brändes ned och plundrades under kriget mellan Sverige och Danmark 1644. En trelängad gård byggdes upp på samma plats på 1650-talet. LÄS MER