Sökning: "Georg"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet Georg.

 1. 1. Intimitetspraktiker : En kvalitativ studie om högskolestudenters sätt att göra intimitet i vänskap- och kärleksrelationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Intimitet; emotionellt utlämnande; intimitetspraktiker; vänskapsrelationer; kärleksrelationer; sociala relationer;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to broaden, expand and enrich the understanding of intimacy. To achieve this purpose, three framing questions will be proposed; How is intimacy practised in friendship and love relationships, What similiraties respectively differences exists in the ways of practising intimacy in friendship and love relationships, finally What social significances is intimacy built upon? A qualtitative researchmethod, interviewing 6 collegestudents was performed. LÄS MER

 2. 2. How does the CSR engagement of CEO’s relate to TBL performance under the condition of a decentralized organizational structure? : An example of the largest German stock-listed corporations.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Georg Danzinger; Katharina Reichmann; [2019]
  Nyckelord :CEO CSR engagement; CSR; TBL performance; Organizational structure; Decentralization; CSR disclosure;

  Sammanfattning : Recently there has been a broad discussion with regards to Corporate Social Responsibility, its general purpose, and how it is publicly disclosed. The responsibilities for the engagement in CSR activities have been primarily vested with the CEO of organizations. LÄS MER

 3. 3. Varufierade vänner : En studie av tre karriärböcker om influencerskap och deras framställning av relationen mellan följare och influencer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Eira Järverot; [2019]
  Nyckelord :Influencer; blogg; sociala medier; reifikation; varufiering;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks influenceryrket utifrån de tre karriärböckerna Hej, jag heter Mirza och jag är influencer (av Mirza Bico), Yrke: Influencer (av Linda Hörnfeldt) och Digital passion (av Frida Boisen) vars författare själva på olika sätt jobbar med sina sociala medier. Studien bygger på tidigare forskning som gett uttryck för kändisskapet på sociala medier som utmärkande av både närhet till följare och förhållningssättet till sig själv som en vara. LÄS MER

 4. 4. Klimatengagemang i en föränderlig värld : En etnologisk studie om den kroppsliga och tolkande förståelsen av klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Sara Tjellander; [2019]
  Nyckelord :Klimatengagemang; klimatförändringar; fenomenologi; hermeneutik;

  Sammanfattning : Hur begripliggör vi klimatförändringar? Vi kan varken se, ta på eller höra klimatförändringar. Ändå finns dem onekligen där. LÄS MER

 5. 5. Värmeåtervinning av luft i kycklingstallar : Återanvändning av energin i frånluften för luftförvärmning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Georg Alegrim; Alexander Anaje; [2019]
  Nyckelord :Heat-X-Rotate; Big Dutchman; värmeåtervinning; värmeväxlare; Rokkedahl; Rockedahl-Energi; Munters; stallventilation; stallmiljö; stallklimat; fuktighetsåterföring; rekuperativ; regenerativ; kycklingstall;

  Sammanfattning : I Sverige har konsumtionen av kyckling per invånare ökat de senaste åren och idag konsumeras 23,2kg per person och år. Eftersom tillväxten för svensk kyckling är hög ökar också medvetenheten hos företag att investera i klimatsmarta alternativ för att minska energibehovet som leder till en minskad uppvärmningskostnad. LÄS MER