Sökning: "George Floyd"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden George Floyd.

 1. 1. "No Justice, No Peace, No Racist Police" : A diachronic comparative study and analysis of the power relations revealed in French media discourses

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Julie Alves Canteiro; [2021]
  Nyckelord :Police violence; power relations; racial profiling; media and communication; France;

  Sammanfattning : On May 26th, 2020, the world was shocked after learning that George Floyd had died at the hands of the police while being wrongfully arrested. Protests took place worldwide, demanding justice for Floyd as well as the end of the systematic racism present institutionally in police forces. LÄS MER

 2. 2. ”Vänstern har lanserat ett narrativ om att USA:s polis systematiskt jagar och utsätter svarta människor för ’rasism’.” : En komparativ språklig innehållsanalys av artiklar ur Svenska Dagbladet, Fria Tider och The American Spectator utifrån skildringen av Black Lives Matter.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annika Hector; [2021]
  Nyckelord :Black Lives Matter; BLM; George Floyd; Svenska Dagbladet; Fria tider; The American Spectator; Nyhetsrapportering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om skildringen av Black lives matter skiljer sig mellan olika tidningar baserat på dess politiska ställningstagande. Genom en kvalitativ innehållsanalys kommer följande frågeställningar att besvaras; Hur ser språkbruket ut i några mediers rapportering om Black Lives Matter? Finns det systematiska skillnader och likheter i språkbruket för olika medier? Vilka ställningstaganden kan urskiljas i nyhetsrapporteringen? Resultatet visar att Fria tider och the American Spectators rubriker, formuleringar och innehåll visar att det präglats av tidningens politiska färg medan Svenska Dagbladet har en mer neutral rapportering. LÄS MER

 3. 3. Död och plundring eller fredliga demonstrationer? : En innehållsanalys av hur CNN, MSNBC och Fox News gestaltade Black Lives Matter på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Elsa Engvall; Penellopé Ness; [2021]
  Nyckelord :Black Lives Matter; BLM; Instagram; social media; framing; news value; mixed methods research; news channels; US; Black Lives Matter; BLM; Instagram; sociala medier; gestaltning; nyhetsvärdering; flermetodsforskning; nyhetskanaler; USA;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how the Black Lives Matter movement was constructed on Instagram by American television channels the week after George Floyd was killed. The purpose was to answer the following questions; (1) What proportion of the posts were dedicated to the Black Lives Matter movement during the chosen week? (2) How was George Floyd and Derek Chauvin portrayed on the media ́s Instagram? (3) What words and images were used to describe the Black Lives Matter movement? (4) What similarities and differences can be found between the channels ́ portrayals of the Black Lives Matter movement? The approach chosen was a multi-method research, thus using a both qualitative and quantitative design. LÄS MER

 4. 4. ”I Can’t Breathe” : En retorisk innehållsanalys av nyhetstidningars gestaltning av afroamerikanska mordoffer i amerikanska nyheter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Pettersson; Josefin Gren; [2021]
  Nyckelord :journalistik; retorik; nyhetsmedia; george floyd; trayvon martin; black lives matter; blm; gestaltningsteori; amerikanska nyheter;

  Sammanfattning : The following thesis’s purpose is to target the frames of victims Trayvon Martin and George Floyd. Martin and Floyd were killed by white perpetrators and the events later received mass attention by The United States population and media. LÄS MER

 5. 5. The Hate U Give and Interpretive Communities : How Young Adult Fiction Can Strengthen a Political Movement

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Beata Gullberg; [2021]
  Nyckelord :The Hate U Give; Angie Thomas; Black Lives Matter; Stanley Fish; Affective Stylistics; Interpretive Communities;

  Sammanfattning : In the wake of the guilty verdict of George Floyd’s murderer, police officer Derek Chauvin, there is hope for change in the pattern of police brutality against black people in the United States. The Hate U Give by Angie Thomas was published three years prior to George Floyd’s death, in 2017, and is a realistic fictional novel in the young adult genre that has gained attention for its relevant contribution in the debate of racism and police violence, as the fictional victim Khalil Harris, an unarmed black teenager, does not receive the same justice as George Floyd. LÄS MER