Sökning: "Georgios Fall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Georgios Fall.

 1. 1. Cost Evaluation of Seismic Load Resistant Structures Based on the Ductility Classes in Eurocode 8

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Georgios Valdemar Drivas; [2014]
  Nyckelord :Seismic Design; Eurocode 8; Norwegian Annex; Ductility class low; Ductility class medium; Economical Assessment; Precast Structures; Jordbävningsdimensionering; Eurokod 8; Norskt annex; Duktilitetsklass låg; Duktilitetsklass medium; Lönsamhetsbedömning; Prefabricerade konstruktioner;

  Sammanfattning : Most people do not associate Scandinavia with seismic activity and earthquakes; however, there is in fact seismic activity in the region. Although in comparison with southern Europe the return periods of earthquakes with large magnitudes are quite long, itis critical to consider earthquake impact when designing structures. LÄS MER

 2. 2. Pedagogisk måltid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Georgios Pelecanos; [2012-10-23]
  Nyckelord :Pedagogisk lunch; riktlinjer; skola; skolmat;

  Sammanfattning : Idag så har skolmaten i alla kommunala skolor enligt lag krav på att den ska vara näringsriktig och kostnadsfri för eleverna. Skolmåltidsverksamheten har utvecklats mycket sedan den utformades. Någonting som är ett förekommande moment i dagens skola är pedagogisk måltid. LÄS MER