Sökning: "Georgios Gryparis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Georgios Gryparis.

  1. 1. Made in Växjö : Vart tar EBD-studenter vägen?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Georgios Gryparis; Robin Johansson; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Problembakgrund Precis som många andra EU-länder är Sverige mitt i en utveckling av tjänstesektorn och en minskning av industrisektorn. Detta ställer nya krav på människor för framtida arbetsmarknaden. Ett sätt att bemöta detta är genom utbildning och stöd till entreprenörskap. LÄS MER