Sökning: "Geothermal heating"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden Geothermal heating.

 1. 1. Energilösningar för en energismart stadsdel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Pontus Dahl; Nicholas Näslund Sandmark; [2021]
  Nyckelord :Energismarta städer; netto-noll energianvändning; energilösningar; solceller; PV; solfångare; PT; solhybrider; PVT; geoenergisystem; bergvärme; borrhålslager; värmepump; Polysun; EED; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to conclude how the energy systems of smart cities can be designed to achieve an annual net-zero energy consumption. The study investigated different techniques that can be used for producing and storing energy locally. This was implemented on a planned residential project located in Veberöd, south of Scania. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk Optimering av Systemtemperaturer i Radiatorsystem

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Martin Öhlund; [2020]
  Nyckelord :Heating Systems; Energy Systems; System Temperatures; High Flow Systems; Low Flow Systems; Investment costs; Radiator Systems; 55 45-systems; 55 35-systems; 70 30-systems; 80 60-systems; 80 40-systems; District Heating; Geothermal Heating; Värmesystem; Energisystem; Systemtemperaturer; Högflödesystem; Lågflödesystem; Investeringskostnad; Radiatorsystem; 55 45-system; 55 35-system; 70 30-system; 80 60-system; 80 40-system; Fjärrvärme; Bergvärme;

  Sammanfattning : Systemtemperaturer i värmesystem är en debatterad fråga i Sverige. Vid projektering av ett värmesystem har valet av systemtemperatur en avgörande roll för kostnaden av värmesystemet. LÄS MER

 3. 3. Återladdningsförmågan hos en Bergvärmepump

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felix Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Geothermal energy that is being used for space heating with help of heat pumps is getting more and more common. In Sweden 2016, there was over 300 000 different facilities using geothermal energy with the help of bore hole heat exchangers, so called ground source heat pumps (GSHP). LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisernade åtgärder med fokus på värmesystem : Installation av bergvärme och dess lönsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mathias Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Geothermal heating; Heating systems; Energy engineering; Bergvärme; Fastighetsuppvärmning; Värmesystem; Energiteknik;

  Sammanfattning : På grund av höga uppvärmningskostnader vill Lycksele kommun utreda de ekonomiska aspekterna av att investera i bergvärme till en fastighet som huserar vård- och omsorgsverksamhet. Fastigheten är belägen utanför Lycksele tätort vilket utesluter fjärrvärme som ett alternativ till uppvärmning. LÄS MER

 5. 5. Uppvärmningssystem vid nyproduktion av flerbostadshus : En ekonomisk och miljömässig jämförelse mellan bergvärme, fjärrvärme eller en kombination av dem

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Värmekällor; LCC; GWP;

  Sammanfattning : En byggnads värme- och varmvattenbehov utgör en stor del av dess totala energibehov. Vilket värmesystem som väljs blir därmed viktigt för att bli så ekonomiskt gynnsamt och miljömässigt bra som möjligt. LÄS MER