Sökning: "Geotracking"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Geotracking.

  1. 1. Geotracking : En parameter för morgondagens hyror?

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Oskar Nylander; Victor Ryott Hööglund; [2017]
    Nyckelord :Geotracking; rent determination; WiFi; GPS and GSM; Geotracking; besöksflöden; hyressättning; WiFi; GPS and GSM;

    Sammanfattning : Handeln i fysiska butiker står inför en stor utmaning, konkurrensen från e-handeln  tar marknadsandelar. Detta innebär ett problem för butiksinnehavare och därmed även för fastighetsägare. Många är idag överens om att handeln i fysiska butiker kommer att behöva genomgå stora förändringar för att fortsätta attrahera kunder. LÄS MER