Sökning: "Gerard Hanna"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Gerard Hanna.

 1. 1. Bakom Beckombergas murar : En jämförelse av romanen Beckomberga och bilderboken Dyksommar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Hanna Viberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study compares two literary works by the Swedish author Sara Stridsberg. One of the books is an adult novel, titled Beckomberga (2014), and the second book is a children’s book with illustrations, titled Dyksommar (2019).The latter is partly based on the same story as in Beckomberga. LÄS MER

 2. 2. Narrative Perspective in a Wordless Graphic Novel: Shaun Tan's The Arrival

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Hanna Johnson; [2018]
  Nyckelord :Narrator; Focalizer; Graphic Novel; Mieke Bal; Gérard Genette; Scott McCloud; Shaun Tan; The Arrival;

  Sammanfattning : In a narrative the narrator tells the story, and the focalizer is a character through whose eyes the story is seen. The narrator is thus the one who speaks, whilst the focalizer is silent. The identification of these two narratological features is made with the help of verbal cues such as personal pronouns for instance. LÄS MER

 3. 3. Från öra till öga. En narratologisk studie av Maria Gripes radiopjäs och roman Tordyveln flyger i skymningen.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Hanna Borglid; [2017]
  Nyckelord :Maria Gripe; Tordyveln flyger i skymningen; Gérard Genette; Narrative Discourse; Maria Nikolajeva; narratologi; tempus; modus; röst; berättare; radiopjäs; radioteater; transmediering; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker Maria Gripes roman Tordyveln flyger i skymningen (1978) och dess förlaga, en radiopjäs med samma namn. Analysen utgår från Gérard Genettes narratologiska begrepp tempus, modus och röst och syftar till att kartlägga hur berättelsen förändras när den överförs från en konstform till en annan. LÄS MER

 4. 4. In search of queer in the Christian tradition

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Hanna Sundén; [2016]
  Nyckelord :Queer Theology; St. Augustine; KG Hammar; Gerhard Loughlin; identity; sexuality; God; Christology; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Queer theology is relative new in the Academy of Theology, especially in the Swedish context. It derives from both liberation and feminist theology. Furthermore queer theology can also be understood as an extension of queer theory. Gerard Loughlin has intentionally incorporated elements from queer theory in his theological work. LÄS MER