Sökning: "Geriatric"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet Geriatric.

 1. 1. Serumkoncentrationer av symmetriskt dimetylarginin hos katt : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Bergman; [2020]
  Nyckelord :katt; SDMA; symmetriskt dimetylarginin; kreatinin; kronisk njursjukdom;

  Sammanfattning : Kronisk njursjukdom är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd hos framför allt äldre katter och även en vanlig orsak till avlivning hos katt. För att bedöma njurfunktionen hos katt analyseras vanligtvis koncentrationen av kreatinin i serum eller plasma, vilket är en enkel men relativt okänslig metod. LÄS MER

 2. 2. Åtgärder för att symtomlindra depression eller nedstämdhet hos äldre - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Beatrice Ottosson; Susanna Skog; [2020]
  Nyckelord :Depressionssymtom; Geriatrik; Nedstämdhet; Sjuksköterska; Symtomlindring; Blues; Depression symptom; Geriatric; Symptom relief; Nurse;

  Sammanfattning : Ottosson, B. & Skog, S. Åtgärder för att symtomlindra depression eller nedstämdhet hos äldre - en litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av mentorskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Malkolmsson; Therese Johansson; Karin Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Content analysis; mentorship; nursing professions; safe care; support; Innehållsanalys; mentorskap; sjuksköterskeprofession; support; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder brist på sjuksköterskor i dagens hälso- och sjukvård, vilket resulterar i att antalet erfarna sjuksköterskor minskar och det blir svårare för nyutexaminerade sjuksköterskor att få stöttning i sin nya profession. Övergången från student till ansvarig sjuksköterska beskrivs av många som utmanande och intensiv. LÄS MER

 4. 4. Geriatric Social Workers and Grieving Seniors : An exploratory study of the experiences of geriatric officers working with grieving elderly clients

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Adede Otieno; Ayobami Jimoh; [2019]
  Nyckelord :Social workers; elderly; experiences; Geriatrics; grief;

  Sammanfattning : In Sweden, the elderly population above the ages of 65 who can no longer cater for themselves can seek assistance from the social services in their municipalities. A case officer popularly known as biståndshandläggare in Sweden is usually assigned by the municipality to assist in planning, assessing and making decisions on the kind of services which best fits the elderly clients seeking assistance. LÄS MER

 5. 5. Effekter av och användningsområden för djurassisterade aktiviteter : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Julia Fägerblad; Natalia Isaksson; [2019]
  Nyckelord :animal assisted therapy; litterature review; nursing; Djurassisterade aktiviteter; litteraturöversikt; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige började organiserade djurassisterade aktiviteter användas på 1950-talet. Det används idag inom flertalet områden och fler behandlingsmetoder som involverar djur är under utveckling. I dagsläget saknas det nationella riktlinjer och rekommendationer kring applikationsområden. LÄS MER