Sökning: "Gerontologi"

Visar resultat 11 - 15 av 42 uppsatser innehållade ordet Gerontologi.

 1. 11. Kommunala riktlinjer för anhöriganställningar : En kvalitativ innehållsanalys med feministisk teoriansats

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Päivi Maria Abbas; [2016]
  Nyckelord :Next-of-Kin Care; Home care; Elderly; Gender; Feminism; Betald anhörigvård; Hemtjänst; Äldre; Genus; Feminism;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet var att undersöka kommunala riktlinjer för anhöriganställningar tillgängliga på kommunernas hemsidor, dvs regeldokument gällande situationer där en anhörig anställs för att vårda en närstående. Det övergripande syftet har byggts upp utifrån följande tre frågeställningar angående hur kommunerna i Sverige beskriver: 1) vilka situationer som berättigar anhöriganställning, 2) hur det säkerställs att den äldre personen skall få sina behov tillgodosedda samt 3) hur säkerställs den anhöriganställdes rättigheter/välmående? Det saknas lagstöd för anhöriganställningar som rättighet, och det kommunala självstyret avgör om kommunen erbjuder denna omsorgsform. LÄS MER

 2. 12. Självbestämmande och inflytande i vardagen : Äldre personers uppfattningar om självbestämmande och inflytande relaterat till rambeslut i hemtjänsten

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Helena Ågren; [2016]
  Nyckelord :Autonomy; Influence; Older persons; Home Help Services; Framework Decision; Självbestämmande; Inflytande; Hemtjänst; Äldre; Rambeslut;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka äldre personers uppfattningar om självbestämmande och inflytande relaterat till rambeslut i hemtjänsten. Att respektera individens rätt till självbestämmande och inflytande är grundläggande värden och förhållningssätt i svensk äldreomsorg. LÄS MER

 3. 13. Äldre personers upplevelse av fallrädsla och dess konsekvenser.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Daniel Säll; [2015]
  Nyckelord :fear of falling; elderly; experiences; fallrädsla; äldre; upplevelser;

  Sammanfattning : Vi åldras på flera sätt, biologiskt, psykologiskt och socialt. Rädsla för att ramla, en pågående oro för att ramla och som leder till undvikande av aktiviteter man fortfarande kan göra, finns hos många äldre och påverkar dem på flera sätt. Rädslan kan leda till inaktivitet som i sin tur leder till ensamhet och nedstämdhet. LÄS MER

 4. 14. Fallbenägna äldres upplevelser av sin egen förmåga till aktivitet och delaktighet

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Anne Wetterholm; [2015]
  Nyckelord :elderly; fall risk; experiences; activity; participation; äldre; fallrisk; upplevelser; aktivitet; delaktighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Ljusets hjärta

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Magnus Erlandsson; [2014]
  Nyckelord :100-åringar; livslängd; blå zon; södra Småland; gerontologi; livskvalitet; åldrande; genetik; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I reportaget gör berättarjaget en fysisk resa till södra Småland där han träffar och intervjuar ett antal 100-åringar. I dessa trakter bor det dubbelt så många 100-åringar än risksnittet och kallas en svensk "blå zon". LÄS MER