Avancerad sökning

Visar resultat 16 - 20 av 43 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 16. Ljusets hjärta

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Magnus Erlandsson; [2014]
  Nyckelord :100-åringar; livslängd; blå zon; södra Småland; gerontologi; livskvalitet; åldrande; genetik; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I reportaget gör berättarjaget en fysisk resa till södra Småland där han träffar och intervjuar ett antal 100-åringar. I dessa trakter bor det dubbelt så många 100-åringar än risksnittet och kallas en svensk "blå zon". LÄS MER

 2. 17. Upplevelserna av medarbetarskap i äldreomsorgen i Hagfors kommun

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Maria Holmberg; [2013]
  Nyckelord :Fokusgruppintervju; innehållsanalys; äldreomsorg; medarbetarskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. Äldres ensamhet : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Görgen Lindén; Marika Åsén; [2013]
  Nyckelord :loneliness; old; gerontology; elderly; aging; ensamhet; gammal; gerontologi; äldre; åldrande;

  Sammanfattning : Syfte: Kunskapsöversiktens syfte var att sammanfatta kunskapsläget avseende äldres ensamhet. Studiens frågeställningar var: (1) Vilka faktorer bidrar till upplevd ensamhet hos äldre människor? (2) Finns det skillnader i upplevd ensamhet mellan äldre kvinnor och äldre män? Metod: Att genom en selektiv kunskapsöversikt analysera studiens valda primärdokument utifrån studiens valda teman: rollförlust, hälsa och kön. LÄS MER

 4. 19. Vårdpersonalens kunskaper och interventioner av suicidalitet hos äldre : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Iris Niiranen Wall; [2013]
  Nyckelord :äldre; depression; psykisk ohälsa; riskfaktorer; suicidala tankar; suicid;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var, att utifrån vetenskaplig litteratur, beskriva vilka kunskaper vårdpersonalen har och vilka kunskaper de behöver om suicidalitet och suicidpreventiva åtgärder hos äldre. Syftet var även att granska de valda artiklarnas kvalitet avseende urvalsmetod. LÄS MER

 5. 20. Äldreomsorgspersonalens uppfattningar om ledarskapet i Hagfors kommun

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Ulrika Saxin; [2013]
  Nyckelord :innehållsanalys; äldreomsorg; ledarskap; vård-omsorgspersonal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER