Sökning: "Gerontologi"

Visar resultat 21 - 25 av 43 uppsatser innehållade ordet Gerontologi.

 1. 21. Nära vänskapliga relationer i ett livsloppsperspektiv.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Rosita Nyman; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Genom sjukdomens ögon : Psykisk ohälsa hos äldre ur ett livsloppsperspektiv

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Erika Rödenhake; [2012]
  Nyckelord :Aging; Course of life; Psychological ill-health; Elders psychological ill-health; Biographical Pain; Gerontology; Åldrandet; Livslopp; Psykisk ohälsa; Psykisk ohälsa hos äldre; Biographical Pain; Gerontologi;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är "Att ur ett livsloppsperspektiv beskriva och analysera äldre personers erfarenheter av och berättelser om psykisk ohälsa och hur de upplever att den påverkar åldrandet". De ursprungliga frågeställningarna var: "Hur upplever äldre personer att åldras med psykisk ohälsa?" och "Hur kan psykisk ohälsa bland äldre förstås ur ett livsloppsperspektiv?". LÄS MER

 3. 23. Flytt till äldreboende från gruppbostad : Hur hanterar personer med utvecklingsstörning som åldras förändringen?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Mahria Persson Lövkvist; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Äldre en växande grupp i fängelse

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Sjösvärd; [2011]
  Nyckelord :fängelse; äldre; klient; kriminalvård; kriminalvårdsmedicin; omvårdnad; omvårdnadsavdelning; missbruk; gerontologi; åldersstratifiering; livsstil och hälsa;

  Sammanfattning : Syftetär att öka kunskapen om hur Kriminalvårdens representanter uppfattar sittarbete med att tillgodose äldre klienters behov av vård och omsorg på svenskafängelser samt, genom att studera Kriminalvårdens organisation, beskriva ivilken kontext detta arbete sker. För att besvara syftet har jag utgått frånfrågeställningen: Vilka faktorer kan påverka Kriminalvårdens representantersarbete med att tillgodose äldre klienters behov av vård och omsorg på anstalt?Utifrån en kvalitativ forskningsansatshar jag valt att utföra en fallstudie. LÄS MER

 5. 25. Snoezelens påverkan på person- och aktivitetskomponenterna hos personer med demens ? vad kan syftet vara med vistelserna i miljön snoezelen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Anna Eriksson; Sara Rydwik; [2008]
  Nyckelord :arbetsterapi; demens; snoezelen; vardagliga aktiviteter; Gerontology; Gerontologi; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : En definition på hälsa är att den uppnås genom möjliggörandet av aktivitet. Med andra ord är det viktigt för hälsan att kunna utföra meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapin beskriver det här fenomenet med hjälp av olika modeller där det dynamiska förhållandet mellan komponenterna person, miljö och aktivitet är i fokus. LÄS MER