Sökning: "Gerontologi"

Visar resultat 6 - 10 av 43 uppsatser innehållade ordet Gerontologi.

 1. 6. Den rätta modellen? : Om två olika synsätt på förenklad biståndsbedömning inom hemtjänsten

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Jan Rehnberg; [2017]
  Nyckelord :social gerontology; community care; needs assessment; socialgerontologi; hemtjänst; biståndsbedömning; Linköpingsmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur en tillsynsmyndighet, en kommun och gruppen äldre personer framställs i ett förvaltningsmål, där traditionell biståndsbedömning av hemtjänst ställs mot en förenklad modell, Linköpingsmodellen, och hur denna process kan kopplas till de senaste decenniernas utveckling av samhällsstyrningen. Metoden som används har inspirerats av kritisk diskursanalys. LÄS MER

 2. 7. Existentiella samtal med äldre män : Kan det stärka deras psykiska hälsa?

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan StockholmTeologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Annika Lodén; [2017]
  Nyckelord :Äldre; psykisk ohälsa; självmord; existentiell hälsa; män; samtal;

  Sammanfattning : I dagens samhälle eftersträvas ungdomlighet. Det gråa håret färgas och begynnande rynkorsminkas över. Journalisten och författaren Arvid Lagercrantz har skrivit förordet till en bokredigerad av filosofie magister och sjuksköterskan Susanne Rolfner Suvanto. Lagercrantzbelyser att det inte alltid är så roligt att bli äldre. LÄS MER

 3. 8. Hälsa är att må bra. : Äldre personers beskrivning av hälsa och deras hälsobeteende i vardagen.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Elvy Johansson; [2017]
  Nyckelord :elderly; health promoting behavior; interviews; quesionnaries; Mixed Method; äldre; hälsofrämjande beteende; intervjuer; enkäter; Mixad metod;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera och beskriva äldre personers (65 +) syn på hälsa och hälsobeteende. Studien avser också att undersöka huruvida kunskap om hälsofrämjande levnadsvanor styr deras hälsobeteende. LÄS MER

 4. 9. Bemästring och livserfarenheter hos 100-åriga finlandssvenskar : - en studie av livsberättelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Charlotte Margareta Åberg-Holm; [2017]
  Nyckelord :coping; life course perspective; the oldest old; centenarians; fennoswedes; bemästring; livsloppsperspektiv; de allra äldsta; 100-åringar; finlandssvenskar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ur ett livsloppsperspektiv belysa vilka bemästringsstrategier finlandssvenskar i åldern 100-103 år har använt från barndomen till ålderdomen. Fokus läggs främst på bemästring av svårigheter, men studien tar även fasta på hur man som 100-åring ser på livet idag och på framtiden. LÄS MER

 5. 10. "Jag saknar dem mer än vad de saknar mig." : En kvalitativ intervjustudie om äldre människors upplevelser av ensamhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Hultkvist; Albin Hamberg; [2017]
  Nyckelord :Omvårdnadsboende; ensamhet; gerontologi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med vår studie är att undersöka upplevelser av ensamhet hos äldre personer som bor på omvårdnadsboende. I tio kvalitativa intervjuer frågade vi personer boende på omvårdnadsboende i åldern 80 till 100 år om deras upplevelser av ensamhet. LÄS MER